یک ایده جالب ؛ هفته ای به نام طراحی در مکزیک

یک ایده جالب ؛ هفته ای به نام طراحی در مکزیک

یک ایده جالب ؛ هفته ای به نام طراحی در مکزیک

چرا هفته طراحی

هفته طراحی مکزیک  یک سازمان غیر انتفاعی است که هدف اصلی این است که ایجاد در مکزیک یک پلت فرم از طریق یک هفته از رویدادهای مختلف ترویج فرهنگ طراحی برای اعضای جامعه است: معماران، طراحان صنعتی و گرافیک، طراحان داخلی و دانش آموزان؛ و همچنین طرفداران و عموم مردم.

این نوع از رویداد موقعیت مکزیک و شرکت کنندگان در آن در گروه پایتخت های جهان از جمله لندن، پاریس، میلان، نیویورک، لس آنجلس، سائوپائولو و بوئنوس آیرس است که که بطور سالانه انجام میشود .

ایجاد مزایای قابل توجهی برای شرکت کنندگان در آن، حامیان مالی و مقامات دولتی نیز حضور پیدا میکنند .

 

هفته طراحی مکزیک دارای یک برنامه اجتماعی است . در آمد حاصل از آن برای کمک به بنیادهای فرهنگی و اجتماعی صرف میشود . درآمد حاصل از طراحی خانه هر سال به داده شده است در بنیاد دست ما، و در سال 2013 نسخه به نرم افزار زنان Cautivas بنیاد

 

ماموریت

خلاقیت و طراحی

ترویج

به عنوان ارزش هایی که  به توسعه اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کمک می کند .

 

 

WhatsApp us