رنگ مین وکس (MIN WAX)

لاک پایه بدون رنگ دانه (نیمه براق) با بوی مطبوع درخت کاج برای فضای داخلی و خارجی که از چوب  محافظت می کنه در برابر UV،رطوبت ،فرسایش و باکتری این نوع لاک را می شود. روی  ترمووود، روکش های چوبی ،روکش فناوری،چوب طبیعی و بتن آجر و سنگ زد.

برای اجرا از قلم مو اسپری و غلتک می توان استفاده کرد.

همچنین لاک های مین وکس را می توان بعنوان آستر رنگ های پایه رزین بکار برد.

رنگ مین واکس minwax
رنگ مین واکس minwax
کاتالوگ رنگ MIN WAX
کاتالوگ رنگ MIN WAX
رنگ مین واکس minwax
رنگ مین واکس minwax

قیمت رنگ minwax

رگ مین وکس هر لیتر 140.000 تومان – هر لیتر مین وکس 15 متر مربع پوشش می دهد .

WhatsApp us