قاب عکس یا آینه خورشیدی

آینه

ضخامت 5 سانتی متر

قطر کل 160 سانتی متر

میز کنسول و آینه خورشیدی ویژه

میز کنسول و آینه خورشیدی ویژه

میز کنسول و آینه خورشیدی ویژه

میز کنسول و آینه خورشیدی ویژه

آینه خورشیدی

آینه خورشیدی

آینه خورشیدی

آینه خورشیدی

ویژگی های محصول: مجموعه ای از سیزده فریم در چوب راش و آینه محدب با اتصال بیست و یک تبدیل چوب خراطی شده دوک مانند .

هنر و تکنیک: نجاری، خراطی، تراش، استفاده از برگ طلا، پوشش لاک الکل.

مواد و پس از اتمام: چوب ماهون چوب، برگ طلا، آینه محدب،

کلمات کلیدی : چیدمان قاب عکس٬ قاب آینه چوبی٬ قاب اینه٬ قاب عکس٬ قاب

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

قاب آینه کلاسیک

چیدمان قاب عکس٬ قاب آینه چوبی٬ قاب اینه٬ قاب عکس٬ قاب  قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

چیدمان قاب عکس٬ قاب آینه چوبی٬ قاب اینه٬ قاب عکس٬ قاب قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

چیدمان قاب عکس٬ قاب آینه چوبی٬ قاب اینه٬ قاب عکس٬ قاب  قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

چیدمان قاب عکس٬ قاب آینه چوبی٬ قاب اینه٬ قاب عکس٬ قاب قاب آینه با قاب یاقوت کبود آبی

 

WhatsApp us