مبلمان دست ساز ( کاناپه و تخت سنتی گره چینی )

مبلمان سنتی تمام چوب

تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی
تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی
تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی
تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی
تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی
مبلمان دست ساز , تخت سنتی , مبلمان سنتی شمسه و گره چینی

مبلمان چوبی خراطی و گره چینی

طرح گره چینی و نقوش هندسی
طرح گره چینی و نقوش هندسی

گروه فن و هنر ایران زمین تولید کننده انواع تخت و مبلمان و کاناپه سنتی چوبی

گالری عکس و مطالب مرتبط با مبل دست ساز گره ایرانی

با تشکر از توجه شما

منبع گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

WhatsApp us