مبلمان چوب پنبه‌ای

یک شرکت سازنده مبل، مجموعه‌ای مبلمان از چوب پنبه ساخته است.

این شرکت  مبلمانی با چوب پنبه ساخته است؛ این مجموعه مانند مینی صندلی، مبل، صندلی راحتی و صندلی میز کار است.
برخی از این صندلی ها با فلز ادغام شده‌اند.

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

مبلمان چوب پنبه‌ای

 

http://sobbekheir.com

 

 

 

 

WhatsApp us