کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

قطعات مبلمان شرکت چوبسازی Peg دارای خصوصیت ویژه ای است ،که سبب شده تا نگاهی دقیق تر به آنها داشته باشیم.آنها قطعات چوبی کار خود را با جزئیات بافته شده دقیقی ترکیب نموده اند.تمامی قطعات دست ساز بوده ، در تولید این مبلمان ها از چوبها و الوارها محلی غیر سمی،بتونه با روغن طبیعی و الیاف نخی کاملا طبیعی استفاده شده است.حاصل کار ،ترکیب دستبافته ای نرم در قابی سخت و صلب خواهد بود.

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

کار بافت بر روی مبلمان های چوبی

 

http://akharinkhabar.com

WhatsApp us