پرتاب شاتل فضایی دیسکاوری در پرواز اس‌تی‌اس-۱۲۰ در ۲۳ اکتبر ۲۰۰۷ 11

ادارهٔ ملی هوانوردی و فضایی ناسا

WhatsApp us