مسجد نصیر الملک

مسجد نصیر الملک شیراز

مسجد نصیر الملک شیراز

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

نمونه سازه های جالب چوبی در دکوراسیون

نمونه سازه های جالب چوبی در دکوراسیون در کارگاه نجاری و درودگری فن و هنر

photo_2016-11-13_18-51-14

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

photo_2016-11-13_18-50-19

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

photo_2016-11-13_18-51-44

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

photo_2016-11-13_18-50-58

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

photo_2016-11-13_18-50-51

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

photo_2016-11-13_18-50-47

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

نمای بیرونی عمارت لواسان

نمای بیرونی عمارت لواسان پروژه رستوران , سفره خانه و تالار

ساخت پنجره گره چینی و ارسی سازی

WhatsApp us