0 Items

اجرای کاور پله با چوب بلوط

در ساخت این کف پله از چوب بلوط امریکایی بر روی ورق های چندلایی استفاده شده است . این انتخاب هوشمندانه باعث می شود به راحتی از انقباض و انبساط چوب خالص رها شویم و یک سازه ایستا و بادوام داشته باشیم .

لبه های کناری این پله جایی برای نصب نورپردازی LED وجود دارد که با ظرافت بسیار بالا انجام شده است .

تصاویر پله چوبی

کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
کف پله چوب بلوط پله کان ویلای ناظری
WhatsApp chat