معرفی نوستالژی های ماندگار در فرهنگ ایران زمین

دکوراسیون نوستالژی ایرانی

دکوراسیون نوستالژی ایرانی

خانه‌های قدیمی را دوست دارم
تاریخ در آنها به زیبایی در حرکت است
همه چیز عمر دارد
حرف دارد
برکت دارد
تکنولوژی آن‌ها را له نکرده
یاغی گری‌ها ی مدرن تغییرشان نداده
هنوز حیاط هست
حوض هست
کوزه هست
قناری می‌خواند
ماهی شنا می‌کند
دیوارهای اتاق‌های کوچک
مهمان جمعیتی زیاد است
سفره‌ها گسترده اند
نه دو نفره
نه چهار نفره
صدای پیرها شنیده می‌شود
حضورشان برکت خانه است
کوزه‌ها مملو از ترشی
دیگ کوچک مفهومی ندارد
نذری پزان به راه
همسایه حق به گردن دارد
دست‌ها صدا دارد
درختان نفس می‌کشند
باغچه هنوز آرزو نشده
زیرزمین انباری نیست
حیاط را بالکن نمی‌خوانند
پنجره فقط در نقاشی‌ها نیست
باران در خانه می‌بارد
ایوان زیر حصیر
چایی همیشه دم است
روی سماور
توی قوری
در خانه همیشه باز است
مهمانی‌ها دلیل و برهان نمی‌خواهد
غذاها ساده و خانگی است
بویش نیازی به هود ندارد
عطرش تا هفت خانه می‌رود
کسی نان خشکه ندارد
نان برکت سفره است
مهمان ناخوانده آب خورشت را زیاد می‌کند
دلخوری‌ها مشاوره نمی‌خواهد
دوستی‌ها حساب و کتاب ندارد
سلام‌ها اینقدر معنا ندارد
سلام گرگی وجود ندارد
افسردگی بیماری نایابی است
گلدان‌ها در خانه اسیر نیستند
درخت یاس هنوز هست
بوی یاس از شیشه‌های عطر نمی‌آید
دست پدر همیشه پر است
خانه همیشه شسته است‏
خاک اینجا نمی‌ماند
همه چیز زنده است
حتی اگر آن خانه
سال‌های سال متروکه مانده باشد . منبع وبسایت اطلاعات

نوستالژیک ٬ نوستالژی دکوراسیون

WhatsApp us