کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

 کاناپه، مبلمانی یک تکه و معمولا ساده است که می تواند میزبان سه نفر یا در شرایط خیلی صمیمی، خدمتگزار چهار نفر باشد. یکی از دلایلی که کاناپه پرطرفدار شده است کاربری دو منظوره آن است یعنی به کاناپه نباید فقط به چشم یک دست مبلمان نشیمن نگاه کرد.

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

ما ایرانی ها عادت داریم که ظهرها بعد از صرف ناهار چند دقیقه ای چشمان خود را روی هم بگذاریم و به اصطلاح دراز بکشیم تا انرژی تحلیل رفته در طول روز بازیابی شود. در اینجور مواقع است که می توان دست به دامن کاناپه شد و روی آن لم داد و دلی از عزا درآورد.

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

البته خیلی از افراد کم توقع هستند که کاناپه را برای خواب شب نیز استفاده می کنند و چندان هم معترض نیستند. مخصوصا اگر کاناپه مورد نظر، از مدل های بدون پشتی باشد که دیگر نور علی نور می شود. به دلیل حذف قسمت تکیه گاه و پشتی در این مدل کاناپه ها فضای مفید نشیمن و کف کاناپه بیشتر میشود. پس پیشنهاد می کنیم در صورت نیاز هنگام خرید کاناپه به این نکته توجه داشته باشید.

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

داشتن یک تکه مبلمان سبک و فلت که نام آن را کاناپه می گذاریم از ضروریات چیدمان در خانه است کوچک و بزرگ هم ندارد. این کاناپه ها با گذاشتن چند کوسن تبدیل به مبل و با براشتن کوسن ها تبدیل به تخت می شوند به همین سادگی. در کنار همه این کاربردهای کاناپه، قیمت منطقی و هزینه کمی که روی دست خریدار خود می گذارد باعث میشود تا کاناپه را هر جور که شده در دل اتاق نشیمن و پذیرایی خود جا کنیم. بنشینید بخوابید لم بدهید لذتش را ببرید …

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

کاناپه هایی برای خوابیدن

 

http://www.persianv.com

WhatsApp us