حاجی فیروزه

نقش در فرهنگ:

حاجی فیروز از نمادهای محبوب فرهنگ ایرانی است که در ادبیات، موسیقی، فیلم و نقاشی نیز حضور پررنگی دارد.

حاجی فیروز در دوران معاصر:

با وجود تغییراتی که در طول زمان در جامعه ایرانی رخ داده، حاجی فیروز همچنان به عنوان یکی از محبوب‌ترین نمادهای نوروز باقی مانده است.

WhatsApp us