حاجی فیروزه

حاجی فیروزه ، حاجی فیروز از نمادهای محبوب فرهنگ ایرانی است که در ادبیات، موسیقی، فیلم و نقاشی نیز حضور پررنگی دارد.

WhatsApp us