عکس نبشی چوب کاج روسی

عکس نبشی چوب کاج روسی
لوازم چوبی برای درز گیری سونا و نبش دیوار
نبشی برای نبشی و فتیله برای کنج ديوارها و جایی که سقع به دیوار می‌رسد استفاده می‌شود.
صنایع چوب فن و هنر تولید کننده انواع لمبه ، نبشی و فتیله و چوب زیرسازی میباشد

WhatsApp us