دکوراسیون رستوران ماهان شاندیز مشهد ( نمونه کار )

طراحی این مجموعه توسط مهندس محمودیان انجام شده است و کار ساخت دکوراسیون چوبی و رنگ کاری آن که اکثرا رنگ پولیشی بوده است توسط گروه صنایع چوب فن و هنر انجام شد .

این پروژه نسبتا بزرگ در زمان کمتر از 3 ماه به اتمام رسید . اکثر بخش ها با چوب و MDF با رنگ و رزین پلی استر مخصوص انجام شد .

رستوران شاندیز مشهد ماهان
رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان

بخش اداری رستوران شاندیز مشهد ماهان

میز ها و کنسول های چوبی همه از چوب و روکش ممتاز و رنگ پولیشی ساخته شدند . امروز ابان 1398 بعد از 6 سال هنوز کیفیت این دکوراسیون همانند روز اولشان است . تنها یک درب سرویس بعد از 6 سال تعمیر شده است .

بخش داخلی رستوران شاندیز

دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان

میز مشکی رنگ پلی استر غیر اشباع معروف به پوست و پولیش

دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهادکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهانن
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان
رستوران شاندیز مشهد ماهان
دکوراسیون رستوران شاندیز مشهد ماهان

رستوران٬ طراحی دکوراسیون رستوران٬ میز و صندلی رستوران٬

WhatsApp us