ساخت سونای خشک تهران خاوران

ساخت سونا خشک تهران خاوران ، یک سونا خشک را نشان می‌دهد. سونای خشک نوعی حمام است که از گرمای خشک برای ایجاد تعریق استفاده می‌کند. سونای خشک معمولاً از چوب ساخته می‌شود و دارای یک بخاری است که هوا را گرم می‌کند.
در عکس، سونای خشک دارای دو نیمکت چوبی است که برای نشستن یا دراز کشیدن در حین استفاده از سونا طراحی شده است. همچنین یک سطل چوبی در کف سونا وجود دارد که می‌توان از آن برای آب ریختن روی سنگ‌های داغ بخاری استفاده کرد. ریختن آب روی سنگ‌ها باعث ایجاد بخار می‌شود که می‌تواند دمای سونا را افزایش دهد و تجربه گرم‌تری را ایجاد کند.

WhatsApp us