ماشين اره نواری ماشين ( اره فلکه نجاری )

چوب بری٬ صنایع چوب٬ ماشین آلات٬

اره نواری، از اولين ماشينهای عمومی صنايع چوب به شمار ميرود كه در سال 1725 میلادی در انگلستان ساخته شد و به تدريج به شكل امروزی تكميل گرديد .

اره فلکه نجاری
اره فلکه نجاری

از اين ماشين ، در صنايع مختلف چوب بری و تبديل گرده بينه های قطور به تراورس، الوار يا تخته استفاده ميشود. انواع ماشينهای اره نواری در كارگاههای بزرگ و كوچك، صنایع مبلمان و چوب بری ها کاربرد داشته و از آنها میتوان برای برشهای طولی، عرضی، ساخت اتصالات چوبی، برشهای تحت زاویه و مورب نیز استفاده كرد.

WhatsApp us