مبل سنتی ایرانی

تخت سنتی چوبی

اگر نمونه ای با این کیفیت پیدا کردید به ماهم خبر دهید . این نمونه به سفارش خانم حسینی ساخته شد .   با تشکر از تماس شما . در خدمت هستیم . گروه صنایع چوب و هنر ایران زمین

مبل سنتی چوبی٬ مبل سنتی گره چینی٬ قیمت مبل سنتی٬

مبلمان سنتی مشبک ، گره چینی
مبلمان سنتی مشبک ، گره چینی
چوب کاج سند بلاست
چوب کاج کهنه کاری شده

مبلمان سنتی ایرانی 

WhatsApp us