تقسیم پله ساختمان به دو بخش اصلی تقسیم می‌شود:

1. محاسبه تعداد و ابعاد پله:محاسبه اختلاف ارتفاع: اولین قدم، محاسبه اختلاف ارتفاع بین دو طبقه یا نیم‌طبقه‌ای است که می‌خواهید بین آن‌ها پله اجرا کنید. این ارتفاع باید از کف تمام شده طبقه پایین تا کف تمام شده طبقه بالا در نظر گرفته شود.

جزئیات کف پله چوبی
جزئیات کف پله چوبی

محاسبه تعداد پله: برای محاسبه تعداد پله‌ها از فرمول زیر استفاده کنید:

تعداد پله = اختلاف ارتفاع / ارتفاع پله

نکات:ارتفاع استاندارد پله بین 17 تا 19 سانتی‌متر است.

عرض استاندارد پله در ساختمان‌های مسکونی 110 سانتی‌متر است.

در ساختمان‌های کمتر از 50 نفر، عرض پله می‌تواند 90 سانتی‌متر باشد.برای راحتی عبور و مرور، بهتر است تعداد پله‌ها فرد باشد.

جزئیات کف پله چوبی
جزئیات کف پله چوبی

2. طراحی و اجرای پله:

  • انتخاب نوع پله: پله‌ها می‌توانند از جنس‌های مختلفی مانند بتن، چوب، فلز، سنگ و … ساخته شوند.
  • محاسبه طول و عرض راه پله: طول راه پله برابر با حاصلضرب تعداد پله در طول هر پله است. عرض راه پله باید به گونه‌ای باشد که حداقل دو نفر به طور همزمان بتوانند از آن عبور کنند.
  • ایجاد پاگرد: در صورت نیاز، می‌توان در بین پله‌ها پاگرد ایجاد کرد. پاگرد فضایی مسطح است که بین دو ردیف پله قرار می‌گیرد و به افراد برای استراحت و تغییر جهت کمک می‌کند.
  • نصب نرده: نرده‌ها باید در دو طرف راه پله نصب شوند و ارتفاع آن‌ها حداقل 90 سانتی‌متر باشد.
  • پوشش پله: پله‌ها می‌توانند با انواع مختلف مصالح مانند سرامیک، سنگ، موکت و … پوشانده شوند.

مطالب مرتبط با موضوع پله :

WhatsApp us