استاندارد ابعاد پله

استاندارد ابعاد پله ، طول و عرض و ارتفاع پله و نرده ، ارتفاع پله نقشی کلیدی در ایمنی، راحتی، زیبایی و کارایی پله‌ها ایفا می‌کند. توجه به این موضوع در طراحی و ساخت پله‌ها، از بروز حوادث ناگوار و مشکلات مختلف جلوگیری می‌کند.

WhatsApp us