راه پله چوبی داخل ساختمان

تصویر ارسالی یک کلاژ از سه عکس از پله‌های چوبی است. هر سه پله دارای نرده‌های چوبی هستند و از دو طرف با دیوار احاطه شده‌اند. پله‌ها در یک فضای داخلی قرار دارند و نورپردازی از بالا می‌آید.

در ادامه جزئیات هر عکس از کلاژ را شرح می‌دهم:

عکس اول

این عکس یک پله مستقیم با نرده‌های چوبی را نشان می‌دهد. پله‌ها از جنس چوب هستند و با رنگ قهوه‌ای رنگ‌آمیزی شده‌اند. نرده‌ها نیز از جنس چوب هستند و به رنگ قهوه‌ای روشن هستند. دیوارهای کناری پله‌ها سفید رنگ هستند.

عکس دوم

این عکس یک پله مارپیچ با نرده‌های چوبی را نشان می‌دهد. پله‌ها از جنس چوب هستند و با رنگ قهوه‌ای رنگ‌آمیزی شده‌اند. نرده‌ها نیز از جنس چوب هستند و به رنگ قهوه‌ای روشن هستند. دیوارهای کناری پله‌ها سفید رنگ هستند.

عکس سوم

این عکس یک پله گرد با نرده‌های چوبی را نشان می‌دهد. پله‌ها از جنس چوب هستند و با رنگ قهوه‌ای رنگ‌آمیزی شده‌اند. نرده‌ها نیز از جنس چوب هستند و به رنگ قهوه‌ای روشن هستند. دیوارهای کناری پله‌ها سفید رنگ هستند.

WhatsApp us