راه پله چوبی داخل ساختمان

راه پله چوبی داخل ساختمان، پله‌ای با قفسه کتاب در زیر آن ، تصویر یک پله چوبی را نشان می‌دهد که در زیر آن یک قفسه کتاب تعبیه شده است. قفسه کتاب از جنس چوب است و دارای چند طبقه است. در قفسه کتاب، انواع کتاب‌ها، از جمله رمان، داستان کوتاه، کتاب‌های علمی و کتاب‌های درسی قرار دارند.
جزئیات:

پله: جنس پله از چوب است و دارای نرده‌های چوبی است.
قفسه کتاب: جنس قفسه کتاب از چوب است و دارای چند طبقه است.
کتاب‌ها: در قفسه کتاب، انواع کتاب‌ها، از جمله رمان، داستان کوتاه، کتاب‌های علمی و کتاب‌های درسی قرار دارند.
ایده هایی برای زیر پله

WhatsApp us