میز های مستطیلی عثمانی در نشیمن

استفاده از میز های کوتاه و پارچه ای در هارمونی با مبلمان و گاهی هم از نوع پارچه مبل به کار رفته در نشیمن امروزه بسیار رایج و به راستی ایده خوبی برای میزهای جلو مبلی و به اصطلاح میز قهوه خوری به شمار می آید .چند نمونه از این میزها را در ترکیب با دکوراسیون نشیمن برای الهام گرفتن واستفاده از آن ها متناسب با دکور منزل خودتان مشاهده خواهید کرد:

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

میز های مستطیلی عثمانی

 

http://decoboom.ir

WhatsApp us