0 Items

میز ناهارخوری جالب، دکوراسیون آشپزخانه

یک منطقه ناهارخوری با الهام از باد و امواج

میز ناهارخوری جالب، دکوراسیون آشپزخانه

میز ناهارخوری جالب، دکوراسیون آشپزخانه

میز ناهارخوری جالب

میز ناهارخوری جالب

یک طرح ارگونومیک برای آشپزخانه های سطح بالا با داشتن سطح میز سنگی و بزرگ جهت سهولت کار بر روی آن.

بر روی میز یک پایه گردون و فضایی برای میزبان در نظر گرفته شده که بنوعی کار با میز دلچسب تر بوده.


ایده و تصویر جالب از میز ناهارخوری آشپزخانه، جزیره آشپزخانه

ایده یک جزیره در دکوراسیون آشپزخانه از یک میز و صندلی ناهارخوری

ایده یک جزیره در دکوراسیون آشپزخانه از یک میز و صندلی ناهارخوری

ایده یک جزیره در دکوراسیون آشپزخانه از یک میز و صندلی ناهارخوری

ایده یک جزیره در دکوراسیون آشپزخانه از یک میز و صندلی ناهارخوری

میز و کانتر چند منظوره در دکوراسیون آشپزخانه

میز و کانتر چند منظوره در دکوراسیون آشپزخانه

میز و کانتر چند منظوره در دکوراسیون آشپزخانه

میز و کانتر چند منظوره در دکوراسیون آشپزخانه

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

تصویر یک آشپزخانه با کابینت قوس و مدور

WhatsApp chat