میز c , میز کنار مبل ایده و مدل میز مدرن

انواع میز با کاربرد های متفاوت و کاربری های جالب

میز هایی که بر روی دسته مبل قرار میکیرند و همانند یک گجت کارایی دارند . شما میتوانید بر روی مبل راحتی خود به راحتی به کارهای اداری خود , میز برای غذا خوردن روی مبل , میز برای نگهداری لیوان , میز برای جای کنترل تلویزیون و .. استفاده کنید .

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز های جانبی مبلمان انواع بسیاری دارند , بطوری که هر روزه برای انواع مبلمان انواع میز جانبی مبل در حال طراحی و تولید است . این میز ها بعنوان یک کمی بر روی مبل یا کنار مبل قرار میگیرند و جایگاهی برای غذا خوردن , محل لپ تاپ , محل تلفن همراه , وسیله ای برای شارژ و کنترل تلویزیون , میز جای مجله و کتاب و نوشت افزار و… می باشند .

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

میز C شکل , میز منحنی , میز روی مبل , میز هک جلو مبلی

 

با تشکر ازتوجه شما

WhatsApp us