استخر های شنا گندزدایی : نامهای مخفی و سری

استخر های شنا ( گندزدایی ) نامهای مخفی و سری در استخر های شنا ، تعجب نکنید ! برای کلر استخر شنای خود هر کیلو یا قرص چقدر میپردازید . ؟ سرامیک کاری استخر , کاشی کاری استخر , نصاب کاشی استخر , کاشی کاری جکوزی , نصاب کاشی استخر ما اینجاییم که دیگه هزینه های اضافی...

تصفیه آب و تجهیزات مهم

تصفیه آب و تجهیزات مهم در آبیاری قطره ای   نویسنده: { فربد حیدری } Farbod Heidari – شنبه ۸ مهر ۱۳٩۱ صرفه جویی در آبیاری   صرفه جویی در هزینه و مصرف    صرفه جویی در زمان و انرژی   آبیاری قطره ای یکی از روشهای مدرن آبیاری تحت فشار می باشد که در آن آب...
WhatsApp us