0 Items
وب سایت فن و هنر و مهارت – دانستنی‌های جالب (۲۵۳)

وب سایت فن و هنر و مهارت – دانستنی‌های جالب (۲۵۳)

دانستنی‌های جالب 
 

در زندگی همه ما پیش آمده که برخی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم.
برترین ها – گردآوری و طراحی از بهنام رائین: در زندگی همه ما پیش آمده که برخی اصطلاحات را بدون دانستن ریشه و وجه تسمیه اش بکار ببریم و یا یک رسم و آداب خاص را به صرف تقلید از پیشینیان خود، بدون اینکه بدانیم چیست و از کجا آمده انجام داده باشیم. شاید اصلاً این موضوع برای شما اهمیت نداشته باشد و از بکار بردن اصطلاح و انجام دادن آن رسم بدون دانستن اصل و ریشه آن هم راضی بوده باشید، ولی جالب بودن قضیه و اینکه شاید دانستن آن برای شما هم جذاب باشد، ما را بر آن داشت که مطلبی با عنوان «دانستنی های جالب» را به صورت سریالی برای شما تدارک ببینیم و در اختیارتان قرار بدهیم.

 این مطلب علاوه بر پرداختن به موضوعات بالا، دانستنی ها و نکات جالب، به برخی از باورهای غلطی که بین مردم رایج است نیز پرداخته و سعی در اصلاح آنها خواهد داشت. امیدواریم مورد استقبالتان قرار بگیرد.

مثل همیشه ما را با نظراتتان یاری کنید.

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

دانستنی های جالب , اس ام اس های جالب٬ تصاویر جالب٬ جالب باور نکردنی٬ جالب ترین ها٬ جالب و خواندنی٬ مطالب جالب٬

Source link

منطقه 5 در ایتالیا زیبا اسرار آمیز و خارق العاده

منطقه 5 در ایتالیا زیبا اسرار آمیز و خارق العاده

پنج Terre، ریو میگیره، ایتالیا

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

شهر ساحلی و زیبای ایتالیایی با نام منطقه 5

میراث جهانی یونسکو
Portovenere، پنج Terre، و جزایر (جزیره پالماریا، تینو و جزیره تینتو)

Riomaggiore، یکی از پنج روستا ساحلی

تاریخ کتیبه
کتیبه سال 1997

محل قرارگیری در ایتالیا

Terre عدد پنج در تلفظ به زبان ایتالیایی است    ˌtʃinkwe tɛrːe  

این بخش ناهموار ساحل در Riviera ایتالیایی است. در منطقه لیگوریا ایتالیا ، از غرب به شهرستان لاسپتسیا. نام ان به معنی “پنج زمین”  که از پنج روستا تشکیل شده است ، به نامهای   Monterosso ، Corniglia، Manarola، و Riomaggiore.  این پنج منطقه در خط ساحلی ، و دامنه کوه های اطراف همه بخشی از پارک ملی Terre  است .  این پنج منطقه جزع اثار باستانی و در یونسکو به ثبت رسیده است .

این منطقه فقط از راه دریا قابلیت دسترسی دارد و در بین مردم منطقه پنج بسیار محبوب است .

 این منطقه از نظر باران بسیار غنی است و گاهی این بارندگی های شدید باعث سیل و رانش زمین میشود ، بطوری که در 25 اکتبر 2011 یک حادثه غم انگیز در این منطقه روی داد و در این سیل و رانش نه نفر کشته و صدمه زیادی به مردم منطقه وارد شد .

  اولین سند تاریخی از این منطقه به قرن 11  میلادی ( شاید منظور نویسنده 11 قرن قبل از میلاد باشد ) بر میگردد . دلیل رنگی بودن هر خانه این است که وقتی مردم برای ماهیگیری به دریا میرفتند دوست داشته اند که بتوانند خانه خود را از فاصله دور تشخیص دهند . در قرن 16 بدلیل مخالفت با ترک ها این منطقه را از نظر نظامی به قلعه و دیوارهای محکمی مجهز کردند . اطلاعات بیشتر به زبان انگلیسی در ویکی پدیا مشاهده کنید . ( حقیقتا خسته شدم الباقی را خودتان بیابید و بخوانید با عرض پوزش  )

این منطقه از مسیر های ارتباطی دیگری غیر از دریا نیز برخوردار است مانند قطار و مسیر های ماشین رو که البته مسیر ماشین رو این بخش از کوهستان بدلیل باریکی مسیر میتواند مشکلاتی برای توریستان ایجاد کند . مسیر هایی نیز برای قدم زدن وجود دارد . قرار است یک تونل برای دسترسی احداث شود که هنوز تاریخ ان مشخص نشده . مثل اینکه این مسیر را میتوانید با صندلی چرخدار هم طی کنید .

اما بخش خوشمزه غذا و نوشیدنی های این منطقه

مردم این منطقه به شغل ماهیگیری مشغول هستند و به همین خاطر در این منطقه غذا های دریایی بسیار و به وفور وجود دارد . در این منطقه میوه هایی مانند انگور ، زیتون وجود دارد . در این منطقه نوعی سس که با برگ ریحان ، سیر ، نمک ، روغن زیتون پنیر و آجیل کاج ( نمیدانم چیست اما شاید دانه کاج باشد )  از محبوبیت فراوانی برخوردار است  و نوعی نان محلی پهن و شیرین وجود دارد که از خانواده نانهایی است که با عسل و آرد نخود پخته میشود .

منطقه پنجم در قرن یازدهم یکباره مورد توجه قرار گرفته است . وزارت حفاظت از محیط زیست ایتالیا در سال 1998 حفاظت از مناطق دریایی را که شامل منطقه 5 میشده را آغاز کرده . هدف از حفاظت این منطقه را اینگونه بیان کرده اند :  حفاظت از محیط زیست طبیعی ، ترویج و توسعه اجتماعی و اقتصادی ، محافظت از چشم انداز ، حفاظت از ارزش های انسانی و ..

اما متاسفانه همان بلایی که بسر شمال کشور ما امده ، انجا نیز رواج دارد . کاهش کشت و نگهداری باغ و مزارع و علاقه به ساخت و ساز . مسئولین و حافظان یونسکو سعی کرده اند با اعطای وام و کمک مالی از سازمان های مختلف از مردم و محیط زیست این منطقه حمایت کنند .

سایر شهرهای نزدیک Terre عدد پنج  

Bonassola

لاسپتسیا

Lerici

Levanto

پورتو ونر

Sarzana

Volastra

شهرستانها خواهر  

سرزمین جنوب منطقه، نیوزیلند


کولوسئوم در رم، ساخته شده است ج. 80 – 70 میلادی، به عنوان یکی از بزرگترین آثار معماری و مهندسی.

کولوسئوم در رم، ساخته شده است ج. 80 - 70 میلادی، به عنوان یکی از بزرگترین آثار معماری و مهندسی.

کولوسئوم در رم، ساخته شده است ج. 80 – 70 میلادی، به عنوان یکی از بزرگترین آثار معماری و مهندسی.

 

شگفت انگیزترین ، اسرار آمیز و زیباترین مکانهای جهان

شگفت انگیزترین ، اسرار آمیز و زیباترین مکانهای جهان

عکس آتشفشان Aogashima ، ژاپن

اتشفشان Aogashima

اتشفشان Aogashima

مجمع الجزایر ژاپن  به ژاپنی   日本 کشوری است در اقیانوس آرام واقع در آسیای شمال شرقی که یکی از قدرت‌های اصلی اقتصادیِ جهان است و سومین اقتصاد بزرگ جهان را از نظر تولید ناخالص داخلی دارد.

(۵/۴۷۴ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۰ به گزارش صندوق بین‌المللی پول ). ژاپن یک کشور پادشاهی است که برمبنای قانون اساسی اداره می‌شود

اما این کشور سرشار از کوه های انش فشان است برخی از آن ها فعالیت های ناچیزی نیز انجام می دهند. Aogashima نام آتش فشانی در یک جزیره بسیار کوچک در اقیانوس است که البته این روزها به یک شهر تبدیل شده است و مردم در دهانه این آتش فشان زندگی می کنند. کوه های آتش فشان از جمله شگفتی های دنیا هستند و البته زندگی کردن در نزدیکی ان ها می تواند در عین خطرناک بودن بسیار هم شگفت انگیز باشد. در این آتش فشان که در دریای فیلیپین قرار دارد نزدیک به 200 نفر زندگی می کنند و امکانات آن ها به یک مدرسه کوچک و یک اداره پست محدود می شود اما آرامش بی نظیری در آنجا حکم فرماست. این منطقه به علت آرامش بسیار زیادی که دارد مردم را به خود جذب کرده است اما امکانات زیادی در آن نیست و مردم بیشتر در یک منطقه دور هم جمع شده اند و زندگی می کنند.

پترا، اردن ( Petra, Jordan )

شهری که شایعه است بدست جن ها ساخته شده است 

پترا، اردن ( Petra, Jordan )  شهری که شایعه است بدست جن ها ساخته شده است

پترا اردن

 


 

دریاچه هیلر (دریاچه صورتی)، استرالیا غربی

دانشمندان ثابت کرده اند که رنگ صورتی عجیب و غریب است با توجه به حضور جلبک است که معمولا علت رنگ عجیب و غریب. (عکس از ژان پل فررو / حواصیل حقیقی / برآورده سازد ها)

دریاچه صورتی عجیب غریب

دریاچه صورتی عجیب غریب


Chittorgarh Fort, India – یک مکان باستانی 

قلعه چیتورگاه   Chittorgarh   یک قلعه باستانی در ایالت راجستان      Chittorgarh  واقع در شمال غرب هند است.  چیتورگاه بزرگترین قلعه هند به شمار می رود. این قلعه که به نام آسان شده چیتور   Chittor   نیز نامیده می شود، روزگاری پایتخت حکومت باستانی میوار (Mewar) بوده است. چیتورگاه در جنوب استان راجستان، 112 کیلومتری شهر اجمیر (Ajmer) و در نیمه راه دهلی و بمبئی در بزرگراه ملی 8 هند واقع شده است. این دژ مستحکم و تاریخی در فضایی به وسعت بیش از 280 هکتار در بالای دشت و شهر چیتور قرار گرفته است. این قلعه از زیبایی های خاصی برخوردار است و به همین دلیل گردشگران بسیاری از سراسر جهان از این قلعه باستانی و تماشایی بازدید می کنند. در میان قلعه یک برج هشت طبقه وجود دارد که قلعه پیروزی نامیده می شود. 

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

قلعه چیتورگاه (Chittorgarh)، یک قلعه باستانی ، عکس ، قلعه اسرار امیز

 


 

 Fairy Pools, Isle of Skye, Scotland – استخر پری واقع در اسکاتلند 

Gleann Breadail به زبان بومی اسکاتلند

نام یک منطقه در جنوب است که به جزیره skye  معروف است . از این منطقه جنوب به سمت شمال در امتداد رودخانه . بزرگترین کوه ان منطقه نیز بانام کوه skye  نام دارد . در این منطقه یک دریاچه بسیار زلال و زیبا وجود دارد با نام استخر پری . از آنجایی که منبع آب این دریاچه مشخص نیست این باعث سوالات و حرف های بسیاری شده است . این منطقه برای پیاده روی بسیار ایدعال است .

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

دریاچه ، استخری پری در اسکاتلند

 

 

 

 

16 درختان زیبا عجیب و دیدنی

16 درختان زیبا عجیب و دیدنی

خاص ، عجیب ، زیبا ، باورنکردنی

خداییش ما به گیاهان و درختان خیلی زیاد بدهکاریم ، علاوه بر تامین اکسیژن ، سایه و طراوت زیبایی بی حد و اندازه دارند . بر روی تصاویر زیر کلیک کنید تا در اندازه واقعی آنها را مشاهده کنید .

برای حفظ محیط زیست خود ارزش قائل شویم . طبيعت سالم ، زندگي سالم ، انديشه سالم

گیاهان به دلیل نقش مهم و قابل تحسینی که در ادامه‌ی حیات ما و دیگر جانداران ساکن این کره خاکی دارند .

صرفنظر از این عملکردهای حیاتی ، زیبایی ظاهری آنها نیز در تغییر روحیه ما مهم و حائز اهمیت است.

درخت رودودِندرون با ۱۲۵ سال قدمت در کانادا

125+ Year Old Rhododendron Tree In Canada

درختان عجیب و شگفت انگیز جهان

درخت رودودِندرون با ۱۲۵ سال قدمت در کانادا – Rhododendron

میتونید با نقشه گوگل هم بصورت سه بعدی تماشا کنید .

گیاهان به دلیل نقش مهم و قابل تحسینی که در ادامه‌ی حیات ما و دیگر جانداران ساکن این کره خاکی دارند، سزاوار تقدیر و ستایش‌اند. در این میان درختان نیز ایفاگر نقش‌های مهم خود هستند . صرفنظر از این عملکردهای حیاتی، زیبایی ظاهری آنها نیز در تغییر روحیه ما مهم و حائز اهمیت است. در این مجال به سراغ شماری از باشکوه‌ترین درختان جهان رفته‌ایم که زیبایی چشم نوازشان دل انگیز و فراموش نشدنی است.

تبدیل دی اکسید کربن به اکسیژن در خلال فرآیند فتوسنتز، راه را برای ادامه‌ی حیات ما هموار کرده، نقشی مهمی که گیاهان عهده‌دار آن هستند. اما چشم انداز زیبای طبیعت پیرامون ما تا چه حد وام دار زیبایی و سرسبزی این موجودات گران‌بها است؟ همه ما بیش و کم مناظر سرسبز و زنده را به چشم اندازهای خشک و خالی ترجیح می‌دهیم. اما در این میان نیز شماری از درختان در مقام زیبایی بر دیگران پیشی گرفته و خالق صحنه‌هایی رویایی و شگفت انگیز شده‌اند. هر چند تمامی گیاهان فهرست ما جزئی از درختان نیستند، اما به دلیل زیبایی، اندازه و شکوه لیاقت دریافت این عنوان را داشته‌اند. در ادامه همراه با شما و در سفری خاطره انگیز به دیدار این درختان زیبا می‌رویم.

 

درخت باشکوهی که در تصویر مشاهده می‌کنید از نظر فنی یک درخت نیست، در اصل بخش اعظم آن از بوته‌های گل شکل گرفته است. رودودِندرون در اصل سَرده‌ای از گیاهان است که 1,024 گونه‌ی متفاوت را در بر می‌گیرد، اما اکثراً آن‌ها را به نام آزالیا می‌شناسند.

گالری تصاویر 15 درخت زیبا و خارق العاده در جهان : برای مشاهده تصاویر و توضیحات مخصوص هر کدام بر روی آن کلیک کنید .

یکی از جالبترین درختان این مجموعه با نام برباد رفته نام دارد ، درختان بربادرفته، نیوزلند این درختان بدلیل وزش بادها و تند بادهایی که از قطب جنوب میوزند بصورت طبیعی به این شکل در آمده اند . بدین شکل حتی در یک روز آرام و آفتابی نیز این درختان طوری به نظر می‌رسند که گویی هر لحظه از جا کنده خواهند شد.

 

سلامت پوست با کرم ضد آفتاب از سال 1889 میلادی

سلامت پوست با کرم ضد آفتاب از سال 1889 میلادی

نکاتی که درباره سلامت پوست و کرم ضدآفتاب  – Skin health 

سلامت پوست با کرم ضد آفتاب از سال 1889 میلادی 

بخش سلامتی از سایت فن و هنر

سلامتی پوست در قدیم

سلامتی پوست در قدیم

بارها شنیده ایم که استفاده از کرم ضد آفتاب برای پیش گیری از آسیب های پوستی، علایم پیری و سرطان ضروری است. در برخی جوامع، مردم با استفاده از عصاره روغن، کلاه و لباس از پوست خود در برابر نور خورشید محافظت می کنند.

در گذشته تصور بر این بود که گرمای نور خورشید سوختگی دردناکی ایجاد می کند. اما در سال ۱۸۸۹ ثابت شد که این اشعه ماورای بنفش است که باعث آفتاب سوختگی می شود.این یافته مقدمه ای برای اولین توصیه های پزشکی در زمینه محافظت از پوست در برابر نور خورشید بود ؛ توصیه هایی که تا امروز هم ادامه دارد . در این مطلب به نکاتی جالب درباره کرم ضد آفتاب اشاره شده است.

کرم ضد آفتاب اولیه:

علاوه بر چتر و کلاه، در قدیم از کرم های ضد آفتاب تهیه شده از عصاره های گیاهی یا مواد معدنی استفاده می شد.

این کرم های ضد آفتاب حاوی روغن، سبوس برنج، آهن، گل رس یا قیر و… بود.در سال ۱۹۲۰، ارتش و نیروی هوایی از محققان خواست تا موثرترین کرم ضد آفتاب را برای سربازان تهیه کنند . پس از آزمایش روی تأثیر ۱۲ نوع ترکیب، محققان به این نتیجه رسیدند که پترولیوم ( با نام تجاری وازلین)یک ضد آفتاب موثر و ضد آب است. در گذشته، ترکیب های منعکس کننده نور که به اندازه کافی کوچک نبود، سفید رنگ دیده می شد اما با نانو تکنولوژی مواد مانند دی اکسید تیتانیوم به ذرات ریز و نامرئی تبدیل شد.

 کرم ضدآفتاب ,عملکرد کرم ضد آفتاب

عملکرد کرم ضد آفتاب چگونه است؟

کرم ضد آفتاب را می توان از ۲ نوع ماده تهیه کرد، ذرات غیرطبیعی مانند دی اکسید تیتانیوم یا اکسید زینک یا ترکیب های طبیعی مانند عصاره های گیاهی.ذرات موجود در کرم های ضدآفتاب با انعکاس دادن نور خورشید، از پوست محافظت می کند. ترکیب های ارگانیک یا طبیعی اشعه ماورای بنفش را جذب و انرژی خود را به عنوان حرارت رها می کند.اصطلاح عامل محافظت از خورشید (spf) در دهه ۶۰ مطرح شد. spf، مدت زمان محافظتی کرم ضد آفتاب را مشخص می کند. پزشکان استفاده از کرم ضد آفتاب با spf 15و30 را توصیه می کنند زیرا spf بالاتر یا شسته می شود یا جذب پوست می شود و در واقع باعث محافظت طولانی تر از پوست نمی شود.

آیا کرم ضد آفتاب مانع تولید ویتامین d در بدن می شود؟

بدن هر انسان به نور خورشید نیاز دارد تا بتواند ویتامین d تولید کند. اما آیا استفاده از کرم ضد آفتاب باعث کمبود ویتامین d می شود؟ ویتامین d را می توان از مواد غذایی تأمین کرد. این مواد عبارت است از: روغن ماهی، سالمون، ساردین، شیر سویا، تخم مرغ، قارچ و لبنیات غنی شده.

نکاتی که باید به آن توجه کرد:

هر بار کرم ضد آفتاب را به قسمت هایی از بدن که در معرض نور آفتاب است از جمله لب ها بمالید. از کرم ضد آفتابی که در برابر اشعه uva و uvb با spf حداقل ۱۵ است، استفاده شود. به تاریخ انقضای کرم ها دقت کنید زیرا برخی مواد ضد آفتاب به مرور زمان فاسد می شود یا در آن زمینه رشد باکتری فراهم می شود. افرادی که پوست چرب یا مستعد به آکنه دارند، از کرم ضد آفتاب با پایه آب استفاده کنند. استفاده از کرم ضد آفتاب برای نوزادان زیر ۶ ماه توصیه نمی شود. کودکان زیر ۶ ماه را در سایه قرار دهید یا این که لباس مناسبی بر تنشان کنید که در برابر نور خورشید از پوست آن ها محافظت کند.

منبع : روزنامه خراسان ،سلامت نیوز

WhatsApp chat