جسو

جسو

جسو خمیر یا پوشش جسو از این نظر بسیار مهم است که در اصل کار زیرسازی حل رنگ و نقاشی را بعهده دارد . جسو Gesso بتونه سفید جسو بتونه سفید جسو بتونه سفید جسو جسو سفید آکریلیک (White) بتونه سفید جسو بتونه سفید جسو از جمله مواد و متریال نقاشی مورد استفاده در نقاشی رنگ روغن...
WhatsApp us