آرامگاه های شیراز

آرامگاه های شیراز

  آرامگاه حافظ تالار وسیع و باشکوه اون به عرض 7 و طول 56 متر به وسیله 20 ستون سنگی نگهداری میشه و باغ ورودی به وسیله همین تالار از باغ ارامگاهی جداشده است. چهار ستون وسط این تالار با سر ستون و سرهم و یکپارچه است و مربوط به عهد کریمخان زنده. طرفین دیوارهای این...
باغهای شیراز

باغهای شیراز

نارنجستان قوام باغ قوام امروزه به علت زیادی درختان نارنج در اون نارنجستان قوام هم نامیده میشه. در ورودی اصلی باغ  رو به جنوب و به یک هشتی باز میشه. سر در ورودی تزیینات آجر کاری زیبایی داره. بر پیشانی در ورودی کتیبه ای از سنگ مرمر سرخ رنگ شامل آیاتی از قران و در دو طرف...
شرحی مختصر پیرامون هنر معماری و حجاری هخامنشی با تکیه بر آثار موجود در جلگه مرودشت

شرحی مختصر پیرامون هنر معماری و حجاری هخامنشی با تکیه بر آثار موجود در جلگه مرودشت

شرحی مختصر پیرامون هنر معماری و حجاری هخامنشی با تکیه بر آثار موجود در جلگه مرودشت شرحی مختصر پیرامون هنر معماری و حجاری هخامنشی با تکیه بر آثار موجود در جلگه مرودشت درآمد در معماری سنتی ایران در قرون هفت و اوایل قرن ششم ق.م تخته سنگ های...
WhatsApp us