سایتس CITES کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر

سایتس CITES کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر

سایتس کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر CITES ( کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر فاکتور ، همچنین به عنوان کنوانسیون واشنگتن شناخته می شود ) یکمعاهده چند جانبه برای حفاظت از گیاهان و حیوانات در خطر...
نانو چوب

نانو چوب

حفاظت از چوب رنگ مقاوم دربرابر رطوبت ، محافظ یوی نور خورشید و نانو چوب محافظ دربرابر قارچ ها و موریانه پوششی قوی و ماندگار برای سطوح چوبی چوب درخت بعد از بریده شدن و قبل از قطع درخت محیطی مناسب برای تغذیه و رشد انواع قارچها و جانوران است . بعد از قطع شدن دیگر چوب توان...
WhatsApp us