سایتس

کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر
کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر

CITES ( کنوانسیون تجارت بین المللی گونه های در معرض خطر فاکتور ، همچنین به عنوان کنوانسیون واشنگتن شناخته می شود ) یکمعاهده چند جانبه برای حفاظت از گیاهان و حیوانات در خطر است. این در نتیجه قطعنامه ای است که در سال 1963 در نشست اعضای اتحادیه بین المللی حفاظت از طبیعت (IUCN) تصویب شد . این کنوانسیون برای امضا در سال 1973 افتتاح شد و CITES در تاریخ 1 ژوئیه 1975 به اجرا در آمد. هدف آن این است که اطمینان حاصل شود که تجارت بین المللی در نمونه های حیوانات و گیاهان وحشی زنده ماندن گونه ها در طبیعت را تهدید نمی کند و در درجه های مختلف از حفاظت بیش از 35،000 گونهاز حیوانات و گیاهان. به منظور اطمینان از اینکه موافقتنامه عمومی در مورد تعرفه ها و تجارت (GATT) نقض نشد، دبیرخانه GATT در طول فرآیند پیش نویس مشورت نمود.

سایتس (به انگلیسی: CITES) یک معاهده چندجانبه برای حفاظت کردن از جانوران و گیاهان در معرض خطر است. این معاهده در نتیجه تصمیمی که در سال ۱۹۶۳ در گردهمایی اعضای اتحادیه بین‌المللی حفاظت از طبیعت گرفته شد، پیش‌نویش شد. معاهده در سال ۱۹۷۳ به امضا گذاشته شد و ۱ ژوئیه ۱۹۷۵ به مرحلهٔ اجرا درآمد.

هدف این معاهده این است که مبادلات تجاری بین‌المللی گونه‌های حیوانات و گیاهان وحشی، باعث به خطر افتادن بقای گونه‌های وجود در وحش نشود و سطوح حفاظتی مختلفی برای بیش از ۳۵٫۰۰۰ گونه حیوان و گیاه در آن تعریف شده‌است.

برای کسب اطمینان از اینکه GATT مورد تخطی واقع نشود، با دبیرخانه GATT در طی آماده کردن پیشنویس این معاهده مشورت شد.

منبع : ویکی پدیا 

حفاظت از محیط زیست

سازمان بین‌المللی حفاظت محیط زیست

WhatsApp us