0 Items

وب سایت فن و هنر و مهارت – ماندگارترین دیالوگ‌های تاریخ سینما (۲۴۷)


سخنوري يکي از ارکان ادبيات ایران زمین و جهان است و نغزگويي و جمله های تاثیر گذار دو بن مايه اصيل در زبان محاوره تمامی ملل هستند. بوسیله دقت به سمت همين اصل يکي از پايه‌هاي ماندگاري فيلم هاي سينمايي و مجموعه‌هاي تلويزيوني را بايد در ديالوگ‌هايي جستجو کرد از بهر اینکه در حافظه تاريخي مخاطبانشان نقش بسته‌اند.

(بیشتر…)

دیالوگ های ماندگار ، جیم چهارموش

‏‏جان برکف‏:
– طریقت سامورایی بر مرگ استوار است. آن گاه که باید بین مرگ و زندگی یکی را انتخاب کنی، بی درنگ مرگ را برگزین.
آن که می گوید “مردن بدون رسیدن به هدف، بیهوده مردن است”، او به حقیقت تاجر است.

گوست داگ؛ طریقت یک سامورایی – جیم جارموش

(بیشتر…)

WhatsApp chat