تعریف رنگ های گرم و سرد

تعریف رنگ های گرم و سرد

تعریف رنگ های گرم و سرد

همه چیز نسبی است

تعریف رنگ های گرم و سرد
یک چرخ رنگ اصلی ” تقسیم شده ” : با رنگ های اصلی گرم و سرد که 4 ربع رنگ را تشکیل می دهند .

شکل 1 : یک چرخ رنگ اصلی ” تقسیم شده ” : با رنگ های اصلی گرم و سرد که 4 ربع رنگ را تشکیل می دهند .

مفهوم رنگ های گرم و سرد چیست ؟ صدها سال است که درباره مفهوم رنگ ها نوشته شده است . بیشتر تئوری ها با چرخ رنگ کلاسیک شش نقطه ای ( سه رنگ اصلی و سه رنگ فرعی ) شروع می شود . یک خط جداکننده چرخ را به گرم و سرد تقسیم می کند . مکان خط بر اساس استدلال نظریه پرداز متفاوت است . صرف نظر از این ، ایده کلی این است که رنگ های گرم قرمز ، نارنجی و زرد هستند . و رنگ های سرد سبز ، آبی و سرخابی هستند ( شکل 2 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
” زرد ” را با ” آبی ” مقایسه کنید و به راحتی می توانید ببینید زرد گرم و آبی سرد است .

” زرد ” را با ” آبی ” مقایسه کنید و به راحتی می توانید ببینید زرد گرم و آبی سرد است .

مقایسه ” قرمز ” با ”  سرخابی ” ممکن است وضوح کمتری داشته باشد زیرا آنها در کنار یکدیگر قرار دارند ، اما اگر ” دماهای رنگ ” را شناسایی و مقایسه کنید ، قرمز مایل به آبی ( سرخابی ) سردتر از قرمز مایل به زرد است ( شکل 3 ) . توصیف اینکه چگونه یک رنگ به سمت رنگ اصلی یا ثانویه دیگر متمایل می شود به عنوان ” سوگیری ” آن نیز نامیده می شود .

قرمز ، همانطور که می بینیم ، می تواند یک تعصب زرد یا آبی داشته باشد .

تعریف رنگ های گرم و سرد
قرمزها به رنگ قرمز مایل به زرد گرم در بالا و قرمز مایل به آبی سرد ( سرخابی ) در پایین انتقال داده می شوند .

شکل 3 : قرمزها به رنگ قرمز مایل به زرد گرم در بالا و قرمز مایل به آبی سرد ( سرخابی ) در پایین انتقال داده می شوند .

دمای رنگ نیز در هنگام مخلوط کردن رنگ مهم است . برای ساخت مخلوط های تمیز از رنگ هایی با کیفیت رنگ مشابه استفاده کنید . به عنوان مثال ، مخلوط کردن قرمز مایل به زرد با زرد مایل به قرمز ، نارنجی های ثانویه روشن به دست می آورد ( شکل 4 ) .

در توصیف یک رنگ ، ما اغلب به ” تعصب ” رنگ اشاره می کنیم . رنگ قرمز می تواند یک تعصب زرد یا می تواند یک تعصب آبی داشته باشد .

تعریف رنگ های گرم و سرد
قرمز – زرد شامل زرد مایل به قرمز و قرمز مایل به زرد است .

شکل 4 : قرمز – زرد شامل زرد مایل به قرمز و قرمز مایل به زرد است .

برای شناسایی دمای رنگ باید یاد بگیرید که چگونه رنگ های گرم و سرد را ببینید و تشخیص دهید . تشخیص برخی رنگ ‌ها آسان است ، اما با نگاهی به 108 رنگ ما در خط اکریلیک بدنه سنگین ، « دمای رنگ » دشوار می‌  شود . در دنیای رنگ‌ها ، سبزهای گرم و سرد ، آبی ، قرمز ، زرد ، رنگ ‌های خاکی ، سیاه و سفید وجود دارد . با مقایسه قرمز گرم با قرمز سرد و سپس مقایسه آن با رنگ سوم ، باید بتوانید ببینید که زردتر ، آبی تر یا بین دو قرمز اول است .

هنگامی که شروع به ” دیدن ” تفاوت ها کردید ، تشخیص هر رنگی آسان می شود .

برای آسان‌ تر کردن این کار ، چرخه رنگ را به هشت رنگ اصلی بکشید ( شکل 1 ) .

رنگ ها روی یک شبکه هستند . رنگ زرد در بالا قرار دارد و مثال سمت چپ زرد سرد است زیرا دارای سوگیری سبز است ، بنابراین ما آن را به عنوان ” زرد مایل به سبز ” توصیف می کنیم .

رنگ زرد سمت راست ” زرد مایل به قرمز ” است و به عنوان زرد گرم مشخص می شود ( شکل  5 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
زردها با زرد مایل به سبز سرد در سمت چپ و زرد مایل به قرمز گرم در سمت راست تقسیم می شوند

شکل 5 : زردها با زرد مایل به سبز سرد در سمت چپ و زرد مایل به قرمز گرم در سمت راست تقسیم می شوند .

در جهت عقربه های ساعت به سمت قرمزها حرکت می کنیم . رنگ قرمز بالا یک ” قرمز مایل به زرد ” است زیرا دارای تعصب زرد است . تصادفی نیست ، قرمز مایل به زرد در همان ربع زرد مایل به قرمز قرار دارد .

نارنجی حاصل با هم مخلوط شده ” تمیز ” است ( شکل 4 ) . رنگ تمیز به عدم تعصب اشاره دارد که منجر به رنگ تیره تر می شود .

قرمز پایینی دارای تعصب آبی است . وجود دو رنگ قرمز در کنار هم تشخیص دمای رنگ را آسان تر می کند .

” قرمز مایل به آبی ” ما بسیار تمیز با ” آبی مایل به قرمز ” ما در پایین سمت راست ترکیب می شود و منجر به ارغوانی و بنفش پر جنب و جوش می شود . مخلوط کردن قرمز مایل به زرد با آبی مایل به قرمز باعث ایجاد رنگ قهوه ای مات می شود (  شکل  6 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
تعریف رنگ های گرم و سرد

شکل 6 : ترکیب بالا سمت چپ یک بنفش تمیز را با استفاده از آبی مایل به قرمز با قرمز مایل به آبی نشان می دهد . مخلوط پایین سمت راست از همان آبی با قرمز متمایل به زرد استفاده می ‌کند که در نتیجه یک رنگ مارونی مغرضانه ایجاد می ‌شود .

هر ربع به طور مشابه ردیف می شوند .

” آبی مایل به سبز ” یا آبی سرد به طور تمیز با ” سبز مایل به آبی ” سرد ترکیب می شود .

” سبز مایل به زرد ” گرم است و هنگامی که با همدم ربع خود ” زرد مایل به سبز ” مخلوط شود ، سبزهای روشن پر جنب و جوش ایجاد می کند ( شکل 7 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
از مخلوط کردن سبز مایل به زرد با زرد مایل به سبز ، رنگ سبز تمیز و روشن به دست می آید .

شکل 7 : از مخلوط کردن سبز مایل به زرد با زرد مایل به سبز ، رنگ سبز تمیز و روشن به دست می آید .

دمای رنگ هنگام مخلوط کردن رنگ ‌ها به خوبی هماهنگ نمی ‌شود . اتفاقاً زرد متمایل به قرمز گرم و قرمز مایل به زرد گرم با هم عمل می کنند ، اما سبز مایل به زرد گرم به بهترین وجه با زرد مایل به سبز سرد ترکیب می شود .

آنچه مهم تر است این است که می توانید دمای رنگ و تعصب غالب آن را شناسایی کنید تا بتوانید بهترین رنگ ترکیبی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید و رنگ هایی را که در دست دارید انتخاب کنید .

در زیر جدولی وجود دارد که رنگ های مورد استفاده برای ایجاد این نمودار و نمونه های اضافی از رنگ های دمایی مشابه را مشخص می کند ( جدول  1 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
تعریف رنگ های گرم و سرد
رنگ های سرد و گرم چه چیزی را نشان می دهند ؟

رنگ های سرد با آبی، سبز و بنفش روشن مشخص می شوند . آنها می توانند آرام و تسکین دهند . جایی که رنگ های گرم شما را به یاد گرما و آفتاب می اندازند ، رنگ های سرد شما را به یاد آب و آسمان می اندازند ، حتی یخ و برف

چگونه می توان به یاد آورد که کدام رنگ ها گرم و کدام رنگ سرد هستند ؟

اگر رنگ تک رنگ قرمز ، نارنجی یا زرد داشته باشد ، رنگ گرم محسوب می شود . اگر رنگ تک رنگ آبی ، سبز یا بنفش باشد ، رنگ سرد محسوب می شود . قرمز  ، آبی، زرد ، بنفش و غیره

نویسنده : نیلوفر پاکزاد

کلمات کلیدی : رنگ ، رنگ گرم ، رنگ سرد ، طراحی رنگ ها

منبع : https://justpaint.org


مطالب مرتبط با موضوع رنگ :

ساخت رنگ زرشکی چگونه است ؟

ساخت رنگ زرشکی چگونه است ؟

چگونه رنگ زرشکی بسازیم

می توانید با هر رنگی با ترکیب قرمز واقعی با مقداری رنگ سفید و بنفش، رنگ زرشکی ایجاد کنید . مخلوط کردن این رنگ ها با هم با استفاده از نسبت صحیح، رنگ زرشکی درخشانی تولید می کند که می تواند برای نقاشی دیوارها و مبلمان، یا حتی برای نقاشی روی بوم یا به عنوان آبرنگ استفاده شود.

زرشکی یک رنگ قرمز پررنگ و متمایل به بنفش است .

چه رنگ هایی زرشکی را می سازند؟

ترکیب و ساخت رنگ زرشکی
ترکیب و ساخت رنگ زرشکی

شاید به جرات بتوان گفت که هیچ رنگدانه دیگری در طیف رنگی بیش از رنگ زرشکی حاکی از عشق و خطر نیست . به هر حال این رنگی است که به گل رز، شراب، خون و برخی از سنگ های قیمتی مانند یاقوت و گارنت حیات می بخشد.

تنها در هنر، این رنگ قرمز قوی و نزدیک به بنفش اغلب برای نشان دادن عشق و وحشی استفاده می شود.

با توجه به رنگ پر جنب و جوش و برجسته آن، به عنوان یک عنصر مهم در جان بخشیدن به یک اثر یا اضافه کردن رنگی از رمز و راز به آن عمل کرده است.

اگر شما از جمله افرادی هستید که به دنبال استفاده از این رنگدانه عمیق و روشن در هنر خود هستند، دانستن اینکه چگونه آن را در صورت کمبود رنگ زرشکی آماده بازسازی کنید، ضروری است.

برای کمک به شما در این زمینه، در اینجا یک راهنمای مختصر وجود دارد که به شما کمک می‌کند رنگ‌های مناسب و استراتژی‌های ترکیبی را که شما را به رنگ و رنگ زرشکی دلخواهتان می‌رساند، شناسایی کنید.

ادامه مطلب…

بررسی چرخ رنگ
البته، قبل از اینکه مستقیماً در مورد رنگ‌هایی که زرشکی را می‌سازند صحبت کنیم، مهم است که ابتدا درک درستی از هنر ترکیب رنگ داشته باشیم. برای انجام این کار، ضروری است که با چیزی که ما «چرخ رنگ» می نامیم آشنا شوید.

برای بسیاری، شنیدن این کلمه قبلاً تصویری از یک دایره را تداعی می کند که سازماندهی رنگ های رنگی را نشان می دهد. به هر حال این موضوعی است که مختص دوره ابتدایی است.

با این حال، برای کمک به درک بهتر آن، در اینجا چند نکته مهم وجود دارد که باید در مورد چرخ رنگ بدانید:

این یک ابزار مهم برای هنرمندان و طراحان است

البته، چرخ رنگ به طور تصادفی چیده نشده است. در واقع، سازماندهی رنگ‌های درون دایره به‌طور خاص طراحی شده بود تا رابطه بین رنگ‌ها را نشان دهد و به هنرمندان کمک کند تعیین کنند کدام جفت‌ها احساسات درست را برمی‌انگیزند و کدام‌ها نه.

به سه دسته تقسیم می شود

در تئوری رنگ ، نکته مهم دیگری که باید در مورد چرخه رنگ بدانید این است که از سه دسته مجزا تشکیل شده است: اولیه، ثانویه و ثالث. در اینجا نحوه تفاوت هر یک آمده است:

ترکیب و ساخت رنگ زرشکی
ترکیب و ساخت رنگ زرشکی

رنگهای اصلی

همانطور که از نام آن پیداست، دسته اصلی به رنگ هایی اشاره دارد که شکل اصلی هر ساختار رنگی هستند. این بدان معنی است که این رنگدانه ها به عنوان والدین برای سایر رنگ های بعدی عمل می کنند.

اینها شامل زرد، قرمز و آبی است.

ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها
ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها

رنگ های ثانویه

در این میان دسته دوم به انواع رنگ هایی اشاره دارد که از اختلاط دو رنگ اصلی با هم به دست می آیند. این رنگ‌ها شامل رنگ‌های نارنجی (زرد + قرمز)، بنفش (قرمز + آبی) و سبز (آبی + زرد) هستند.

ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها
ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها

به طور کلی، رنگ های ثانویه را می توان با مخلوط کردن مقادیر مساوی از دو رنگ اصلی به دست آورد. با این حال، بسته به نتیجه دلخواه خود، می‌توانید بخش‌های هر عنصر رنگ را دستکاری کنید و سایه یا روشنایی رنگدانه ثانویه مورد نظر خود را تنظیم کنید.

رنگ های سوم

در نهایت، رنگ‌های سوم به نوع رنگ‌هایی اشاره دارند که می‌توان از ترکیب یک رنگ اصلی با یک رنگ ثانویه به دست آورد. آنها اغلب به دلیل رنگ های مورد استفاده برای ساخت آنها نامگذاری می شوند: قرمز-نارنجی، زرد-نارنجی، زرد-سبز، آبی-سبز، آبی-بنفش و قرمز-بنفش.

ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها
ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها

از آنجایی که رنگ‌های درجه سوم نیاز به استفاده از رنگ‌های اولیه و ثانویه دارند، ایجاد آنها اغلب دشوار است. با این کار، هنرمندان اغلب تا زمانی که به سایه و لحن دلخواه خود برسند، درگیر روش‌های آزمون و خطا می‌شوند.

چه رنگ هایی زرشکی را می سازند
اکنون که خلاصه‌ای کوتاه از چرخ رنگ ارائه کرده‌اید، تشخیص روش‌های مناسب برای تکثیر رنگ زرشکی تنها با استفاده از هنر ترکیب رنگ برای شما آسان‌تر است.

اساساً، از آنجایی که زرشکی به عنوان یک رنگ قرمز قوی و با ته رنگ بنفش است، ممکن است قبلا حدس زده باشید که بازسازی آن نیاز به استفاده از رنگ اصلی و ثانویه دارد.

پس تعجب می کنید که چه دو رنگی زرشکی را می سازد؟

به طور خاص، ترکیب قرمز و بنفش با هم باعث ایجاد رنگ زرشکی می شود.

با این حال، از آنجایی که رنگ زرشکی فقط کمی به بنفش متمایل است، باید نسبت مناسب هر ترکیب رنگ را شناسایی کنید تا در واقع به نتیجه دلخواه خود برسید.

برای انجام این کار، عاقلانه است که هر بار مقدار کمی رنگ را مخلوط کنید تا به رنگ دلخواه خود برسید. برای اینکه نتیجه مطلوب تر شود، سعی کنید مقداری رنگ سفید به مخلوط اضافه کنید تا رنگ های تیره خنثی شود.

زرشکی در طراحی
همانطور که قبلا ذکر شد، رنگ عمیق و غنی زرشکی آن را به عنصری جذاب در هنر و طراحی تبدیل می کند.

به طور خاص، این رنگ اغلب برای افزایش احساسات، قدرت و قدرتی که با یک اثر هنری خاص همراه است استفاده می شود.

ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها
ترکیب و ساخت رنگ زرشکی , شناخت رنگ ها

از آنجایی که قرمز، به طور کلی، نشان‌دهنده تداعی‌های احساسی قوی در مقایسه با رنگ‌های دیگر است، زرشکی به‌عنوان نوع عمیق‌تر آن، برای نشان دادن خشم، اشتیاق، عرفان و خطر استفاده می‌شود.

خط پایین
آیا آماده اید تا آثار هنری خود را با استفاده از رنگ زرشکی تکمیل کنید؟ رنگ خود را آماده کنید، بوم را تنظیم کنید و سرمایه گذاری هنری خود را از امروز شروع کنید.

از آزمایش کردن شک نکنید و نسبت‌های مختلف ترکیب رنگ را امتحان کنید تا به رنگ و رنگ زرشکی دلخواه خود برسید.

امیدواریم این مقاله به شما کمک زیادی کرده باشد.


مطالب مرتبط با موضوع ترکیب رنگ :

روستیک چه رنگی است؟ 20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت | طرح های رنگی روستایی

روستیک چه رنگی است؟ 20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت | طرح های رنگی روستایی

رنگ های روستیک چیست؟

رنگ های روستیک رنگ هایی هستند که عمیق و طبیعی هستند. رنگ های سبز، قهوه ای، خاکستری، رنگ های پاییزی همگی جزو رنگ های روستیک محسوب می شوند. بیشتر این رنگ ها را می توان به راحتی در طبیعت یافت، از سبز تیره برگ ها، نارنجی گرم غروب خورشید تا قهوه ای خاکی گلی.

رنگ روستیک
رنگ روستیک

تصور کنید که به یک تصویر فیلتر شده با قهوه ای یا یک عکس سیاه و سفید قدیمی نگاه می کنید و حس نوستالژی در بدن شما جاری است. این حس گرم و مبهم جلوه ای کلی از پالت های رنگی روستیک است که عمدتاً به دلیل ظاهر قدیمی آنها است.

اگرچه بسیاری از مردم سایه‌های روستیک را در اطراف لبه‌ها بیش از حد خشن می‌دانند، با این وجود این موضوع محبوبی است که در مهمانی‌ها، جشن‌های عروسی، فضای داخلی رستوران‌ها و حتی خانه‌ها استفاده می‌شود.

طراحی روستیک عمدتاً از فضای سبز، لهجه های فلزی و مقدار زیادی چوب استفاده می کند. اقلام عتیقه مانند ماشین های سنتی و دوربین ها نیز جزء اصلی این تنظیمات هستند. این قطعات نه تنها جذابیت بسیار مورد نیاز را به طراحی کلی می بخشند، بلکه به بازگرداندن بقایای گذشته به زمان حال نیز کمک می کنند. نتیجه ظاهری خشن و محکم است که چشم ها را بسیار مجذوب می کند. این به ما می آموزد که استایل و ظرافت می تواند حتی از درشت ترین بسته ها به دست بیاید.

ظاهر روستایی همچنین به عنوان یادآوری قوی برای ما عمل می کند که با گذشت زمان، زیبایی اشیاء خاص نیز می تواند تکامل یابد. ممکن است کمی طول بکشد، اما ما در نهایت یاد می گیریم که از جذابیتی که آنها ارائه می دهند قدردانی کنیم.

رنگ های روستیک چیست؟

رنگ های روستیک رنگ هایی هستند که عمیق و طبیعی هستند. رنگ های سبز، قهوه ای، خاکستری، رنگ های پاییزی همگی جزو رنگ های روستیک محسوب می شوند. بیشتر این رنگ ها را می توان به راحتی در طبیعت یافت، از سبز تیره برگ ها، نارنجی گرم غروب خورشید تا قهوه ای خاکی گلی. رنگ‌های روستیک اغلب در دکوراسیون منزل استفاده می‌شوند، زیرا حس گرمی را به فضای داخلی می‌دهند.

پالت رنگ روستیک چیست؟

پالت رنگ روستیک همیشه سرشار از رنگ های خاکی است. به شدت به سمت رنگ های خنثی سبز، قهوه ای، خاکستری، نارنجی، قرمز می چرخد. بهترین چیز در مورد یک پالت این است که شما همیشه می توانید رنگ های انفجاری داشته باشید. با رنگ های روستیک، همیشه می توانید سبک شخصی خود را بسازید. اگر به سمت پالت رنگ الهام گرفته از زنگ کشیده شده اید، ما 20 تصویر مختلف با تم روستایی را انتخاب کرده ایم که برای شما عالی هستند!

شماره 1 زنگ به راد

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

شماره 2 رنگ هالووین

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

کدو تنبل چه رنگی است؟ برگ ها در پاییز چه رنگی هستند؟

بدیهی است، نارنجی. این پالت پر از رنگ های سبز و نارنجی است که فقط کمی رنگ قهوه ای دارد. برای هر کسی که می خواهد کمی سرزندگی با رنگ های چوبی داشته باشد عالی است. Hues of Halloween انتخاب بهتری برای اتاق نشیمن است زیرا رنگ های غنی تری دارد. برای رنگ های رنگ خانه همیشه می توانید از شروین ویلیامز استفاده کنید. آنها می توانند رنگ مورد نیاز را در اختیار شما قرار دهند.

شماره 3 بازگشت به Browns

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

آیا تا به حال یک مجله دکوراسیون منزل را ورق زده اید و به این فکر کرده اید که کل مکان خود را دوباره دکور کنید؟ این پالت رنگی رویاهای طراحان است. دیوارهای خاکستری روشن، کف چوبی قهوه ای کم رنگ و فرش نارنجی سوخته را تصور کنید که با هم کار می کنند. این مانند یک واحه آرام است که متفاوت از فضای داخلی رنگارنگ است. مکان شما با این رنگ ها احساس پختگی و زیبایی بیشتری خواهد داشت.

شماره 4 ارباب سبزها

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

شما باید سوراخ هابیت ها یا لبخندهای ارباب حلقه ها را به خاطر بسپارید. سبزه های زیادی داشت، درهای قهوه ای چوبی و رنگ های زنگ زده گرم. این پالت برای مکان هایی با الهام از حومه شهر فرانسه یا کابین های کوهستانی مناسب است. خاکستری، مشکی، قهوه‌ای گلگون و سبز تیره دریایی رنگ‌هایی هستند که برای طراحی‌های دنیای قدیم مناسب هستند.

شماره 5 خنثی با انفجار

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

یک عکس گویای هزاران کلمه است. افراد خلاق می‌دانند که یک طرح رنگی می‌تواند احساس مردم را نسبت به یک تصویر تغییر دهد. تصور کنید اگر ون گوگ شب پرستاره را با آبی تیره و زرد نقاشی نمی کرد، همان شاهکار نبود. این طرح رنگی سبز کم رنگ و قهوه ای روشن با رنگ قرمز هندی است.

#6 بیشتر از قهوه ای ها

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

اگر به اندازه فیبی رنگ را دوست دارید اما هنوز هم می خواهید یک حس روستایی داشته باشید، پس می توانید با این طرح رنگ بازی کنید. دارای قهوه ای مایل به زرد، مشکی، قهوه ای و حتی قرمز و آبی است. خانه یا حتی فید اینستاگرام شما می تواند از این رنگ ها بهره مند شود. برخی از کفپوش‌های چوبی، دیوارهای آکوامارین، کاناپه سینا، و بالش‌های سرگرم‌کننده معاصر، اتاق نشیمن روستایی اما رنگارنگ را ایجاد می‌کنند.

#7 خنک مثل اقیانوس

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

یک محیط روستایی اغلب برای خانه‌هایی با دیوارهای چوبی بازسازی‌شده، کف‌های چوبی سخت و پنجره‌های آهنی مناسب است. اما اگر مراقب نباشید، فضا فقط با رنگ‌های بژ و قهوه‌ای می‌تواند بسیار ضعیف به نظر برسد. اضافه کردن رنگ های سرد مانند خاکستری و آبی فوراً کسل کننده را به جذاب تبدیل می کند. می توانید از این طرح رنگی در کانکس رو به دریا یا نقاشی خود استفاده کنید.

#8 رنگ پاییز

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

هنگامی که برگها در پاییز می ریزند و زمین را می پوشانند، رنگ آن از رنگ های روستایی است. شما قهوه ای طلایی تا کاراملی، از خاکستری استیل تا خاکی دارید. این ترکیبی از تمام رنگ های غنی روستایی است. برندهای خلاقی مانند بنجامین مور این پالت رنگی روستایی را به دلیل سایه های زیبای آن پذیرفته اند.

شماره 9 دری به درخشش طلایی

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

آیا تا به حال از شهر بیابانی راجستان، جیپور دیدن کرده اید؟ دارای دیوارهای سنگی، دژهای برجسته و درهای کنده کاری شده است. در حالی که بیشتر قلعه ها به رنگ زرد کم رنگ یا صورتی هستند، درها همیشه رنگ های پر جنب و جوشی دارند. در دکوراسیون داخلی، اگر می خواهید به سبک خود عمق دهید، مبلمان قدیمی مانند یک میز آنتیک را به اتاق اضافه کنید. رنگ های تیره اما پر جنب و جوش مانند آکوامارین به اتاق شخصیت می بخشد. شما همچنین می توانید از این طرح رنگی در جشن عروسی آرام خود یا حتی عکاسی استفاده کنید.

شماره 10 قرمزهای روستایی

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

برخی از طرح‌های رنگی از تضاد استفاده می‌کنند، اما قرمزهای روستایی تماماً در مورد قرمز هستند. این طرح رنگ که با رنگ‌های قرمز آجری، سالمون، سینا و خاکستری تیره ایجاد شده است، کشور را فریاد می‌زند. شما می خواهید یک کابین صمیمی ایجاد کنید یا یک رستوران سطح بالا طراحی کنید. سپس این طرح رنگ مفید خواهد بود.

شماره 11 همه فرداها

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

همه فرداها یک پالت رنگی است که توسط Design Seeds ایجاد شده است. از تمام سبزی های موجود در طبیعت الهام گرفته شده است. اگر می خواهید یک فضای بیرونی دوست داشتنی طراحی کنید، پس این طرح رنگی دارای رنگ های عالی برای یک فضای طبیعی در فضای باز است.

#12 آبی به عنوان جن

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

مانند جن موجود در لامپ که به دنیای علاءالدین جادو اضافه کرد، آبی رنگی است که به فضای خنثی کسل کننده زندگی می بخشد. در حالی که چسبیدن به رنگ های خنثی ممکن است یک انتخاب درجه یک باشد، اما گاهی اوقات شما نیاز به یک بریده از رنگ دارید. چه چیزی بهتر از آبی ؟ حتی چند کوسن آبی یا بنفش می تواند دکوراسیون خاکستری را روشن کند.

شماره 13 کشتی دزدان دریایی قدیمی

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

این پالت رنگی از خاطرات مادر از دانه های طراحی الهام گرفته شده است. این عکس مانند یک عکس قدیمی محو شده با رنگ های روستایی سیاه، قهوه ای و خاکستری است. این پالت برای فضای کار و باغچه ها مناسب است. تنها با رنگ های پاییزی، پالت کشتی Old Pirate یک لمس حرفه ای دارد.

#14 اتاق مشترک گریفیندور

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

قرمز رنگ پررنگی است که تمام تفاوت را در این پالت ایجاد می کند. رنگ‌هایی مانند رز غبارآلود، قرمز هندی، و سینا وجود دارند که به ایجاد گرمای ۵ ساعته و شادابی کمک می‌کنند. خاکستری و آبی سایه های سردی هستند که به عنوان تضاد عمل می کنند. در یک دیوار چوبی اصلاح‌شده، می‌توانید مانند این تصویر یک در قرمز اضافه کنید و فوراً دکور را از حالت بی‌نظمی به زیبا تبدیل کنید.

#15 همه گلها

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

تمام گل ها از پالت “A Door Hues” توسط Design Seeds الهام گرفته شده اند. این یک ترکیب کلاسیک قدیمی از قرمز و آبی است. لعاب سیاه فقط یک لمس دقیق از ظرافت را به رنگ های عالی اضافه می کند. این طرح رنگ نه تنها برای یک اتاق نشیمن بلکه برای کالاهای دست ساز نیز مناسب است.

شماره 16 پاستل خاکی

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

همه رنگ های روستایی گرم نیستند. برخی از آنها تن های سرد نیز دارند. پالت پاستل زمینی دارای رنگ های استیل آبی، خاکستری و خرمایی است. اگر ظاهری پیچیده می‌خواهید اما همچنان چیزی سرزنده می‌خواهید، این پالت می‌تواند به عنوان یک الهام بخش عمل کند.

#17 راش رنگ شرقی

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

این تصویر نشان دهنده گرما و کلاس است. این همه رنگ را می توانید در منار یک نواب پیدا کنید. اگر می خواهید طرح های شرقی و غربی را با هم ترکیب کنید، این پالت بهترین گزینه برای شماست. مقداری سبز به نارنجی درخشان اضافه کنید، و شما آماده هستید.

# 18 سایه های خاکستری

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

سایه های خاکستری یکی از نادیده گرفته ترین طرح های رنگی رنگ است. برای استفاده به عنوان رنگ OEM بهتر از استفاده در صفحه نمایش کامپیوتر برای طراحی گرافیکی مناسب است. مشکی، نقره ای، خاکستری و قهوه ای زینی به همان اندازه خنثی است. رنگ مناسب برای اتومبیل!

شماره 19 سافاری صحرا

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

در حالی که Door to the Golden Glow ممکن است رنگ‌های بیابانی داشته باشد، سافاری صحرا بیشتر به رنگ قهوه‌ای است تا طلایی. در میان بهترین طرح های جهان در داخل خانه، رنگ های بژ و قهوه ای به رنگ های بسیار محبوب تبدیل شده اند. حتی شروین ویلیامز نیز پالت مشابهی را طراحی کرد.

#20 با فولاد خنک شوید

20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت
20 پالت رنگ روستیک الهام گرفته از طبیعت

رنگ روستیک از رنگ های طبیعی مانند زمین، غروب خورشید، درختان گرفته شده است. پالت رنگی Chill with Steel دارای رنگ های یکپارچه طبیعت مانند سبز و قهوه ای است. اما این رنگ ها فقط تا حدی خاموش می شوند. بهترین گزینه برای عکاسی در فضای باز، باغ خانه/حیاط خلوت، مبلمان و موارد دیگر. همه کاره است و می توان از آن به طرق مختلف استفاده کرد!

سوالات متداول در مورد پالت رنگی روستیک؟

رنگ های روستیک گرم هستند یا سرد؟

رنگ روستیک از طبیعت الهام می گیرد. هیچ قانونی وجود ندارد که بگوید همه رنگ های روستیک باید گرم باشند. رنگ گرم رنگی است که رنگ نارنجی بیشتری دارد، در حالی که رنگ سرد چیزی است که رنگ آبی بیشتری دارد. بنابراین، در حالی که Sienna ممکن است یک رنگ روستیک باشد، آبی روشن استیل نیز یک رنگ روستیک است. رنگ روستیک می تواند گرم یا سرد باشد.

رنگ های روستیک چه تاثیراتی روی مخاطب می گذارند؟

بنجامین مور، شروین ویلیامز رنگ‌های رنگی با رنگ‌های گرم روستایی را تضمین کرده‌اند. استفاده از این در اتاق خواب یا اتاق نشیمن می تواند نمای کلی خانه شما را تغییر دهد. با توجه به روانشناسی رنگ ها، یک رنگ/رنگ می تواند تأثیرات خاصی بر روی مخاطب داشته باشد. رنگ های روستیک نه تنها خانه شما را زیبا می کنند، بلکه این رنگ ها می توانند محیطی فوق العاده بسازند.

دوستانه و دعوت کننده؟

رنگ های روستیک معمولاً دوستانه و دعوت کننده در نظر گرفته می شوند. این رنگ‌ها ترکیبی از قهوه‌ای و برنزه هستند که شامل رنگ‌های عمیق‌تری مانند نارنجی، قرمز، سبز، زرد، بنفش و آبی نیز می‌شود. رنگ‌های خاموش یا خنثی با رنگ‌های عمیق‌تر در تضاد هستند و یک پالت متعادل ایجاد می‌کنند. رنگ های روستیک جذاب و همچنین کاربردی هستند. آنها معمولاً گرم و دنج تلقی می شوند.

آرامش بخش و آرامش بخش؟

رنگ های روستیک بیشتر در مناطقی که زیاد رفت و آمد دارند، مانند اتاق نشیمن و اتاق های خانوادگی استفاده می شود. این رنگ ها می توانند یک محیط محتوای شخصی سازی شده ایجاد کنند. افراد را تحریک نمی کند و اتاق را تاریک نمی کند. ترکیبی عالی از رنگ‌های خاکی 6 و تند رنگی می‌تواند یک مکان را به طرزی جادویی متحول کند. اعتقاد بر این است که رنگ های روستایی سلامت روان و خلق و خوی افراد را بهبود می بخشد. به همین دلیل طراحان رنگ و طرح های روستیک را ترجیح می دهند.

دنج و خانگی؟

رنگ رنگ خاکی می تواند حال و هوای دلپذیری به هر مکانی بدهد، ممکن است رستوران یا خانه باشد. با این حال، پیدا کردن ترکیب مناسب برای مکان شما ممکن است نیاز به کمی آزمایش داشته باشد. اما در نهایت ارزشش را دارد.

مدرسه قدیمی و شیک؟

اگر شما هم مانند ما مجذوب رنگ های روستیک هستید، می توانید از طریق آن یک مدرسه قدیمی و فضایی زیبا بسازید. آرشیو Stylendesigns بهترین مکان برای دریافت ایده های پالت رنگ است. این سایتی است که ایده‌های سبک و طراحی مرتبط با مد، معماری، سرگرمی و غیره را ارائه می‌کند. پالت رنگی روستایی همیشه یک حس نوستالژیک قدیمی را در خود دارد.

استفاده از پالت رنگ روستیک چیست؟

طراحی داخلی

برندهای برتر مانند شروین ویلیامز به مشتریان تجاری و مسکونی بر اساس نیازهای پالت داخلی و خارجی آنها پاسخ می دهند. رنگ های روستیک به استانداردی از کلاس و لوکس تبدیل شده اند. در طراحی داخلی این رنگ ها تاثیر بسزایی داشته اند. جدیدترین ترندهای رنگی برای اتاق نشیمن در سال 2021 دارای رنگ های روستایی زیادی مانند سبز، خاکستری، بژ و غیره است. آنها به دلیل مینیمالیست بودن محبوب هستند!

عکاسی

بسیاری از عکاسان مانند نیکلاس برونو پالت رنگ های روستایی و تیره را ترجیح می دهند. همانطور که قبلاً به اشتراک گذاشتیم نه تنها یک رویکرد مینیمالیستی ایجاد می کند، بلکه به تصویر نیز عمق می بخشد.

زیبایی شناسی اینستاگرام

اگر پروفایل اینستاگرام Marie Von Behrens را دنبال کنید، متوجه خواهید شد که او یک زیبایی اینستاگرامی روستایی ایجاد کرده است. او در درجه اول از رنگ های مشکی و خاکستری استفاده می کند، اما هر چند وقت یک بار، تصاویر او سایه های قهوه ای دارند و خوراکی چشمگیر ایجاد می کنند.

رویدادهای فضای باز

هنگام برنامه ریزی یک عروسی روستایی، از رنگ های خاکی به وفور استفاده می شود. در جشن عروسی و همچنین در لباس ساقدوش ها استفاده می شود. به جرات می توان گفت، رویدادهای روستایی در فضای باز به رنگ های گرم نیاز دارند – قهوه ای، نارنجی، بژ و سبز.

روش

در حالی که فرض کلی این است که پالت روستیک فقط برای دکوراسیون داخلی است، اما با مد نیز ارتباط دارد. سبز مریم گلی رنگ سال بوده است. سایه های نارنجی و خاکستری در ترند هستند. رنگ های روستیک در فصل پاییز محبوبیت زیادی دارند.

پالت رنگ روستیک – انتخاب ظرافت تصفیه شده

پس از یک سن خاص، می آموزیم که ظرافت کمتر گفته می شود. تابلوهای Pinterest ما پر از تصاویری آرام، دنج و با ظاهری زیبا از فضاهای نشیمن و اتاق خواب است. هر وقت خواب اتاقی از خودمان را در سر می پرورانیم، تصور می کنیم که اتاقی راحت اما باکلاس است. رنگ های روستایی یک مکان را خنثی نمی کنند. این رنگ ها به آن آرامش و ظرافت می بخشند. در طراحی داخلی، روستیک به یک روند تبدیل شده است. در چند سال گذشته عشق به رنگ های روستیک افزایش یافته است. نه تنها برنزه به رنگ مشخص اچ اند ام تبدیل شده است، بلکه حتی کیم کارداشیان نیز قدرت رنگ های بژ را پذیرفته است. فهرستی که به دقت انتخاب شده از پالت های رنگی توسط Offeo در این پست وبلاگ نشان دهنده عشق رو به رشد سایه های خاکی ظریف در جهان است.

صفحه میز و نیمکت چوب روستیک
صفحه میز و نیمکت چوب روستیک

مطالب مرتبط با موضوع سبک روستیک :

8 نکته برای ترکیب رنگ های خاکی در دکوراسیون

8 نکته برای ترکیب رنگ های خاکی در دکوراسیون

رنگ خاکی چیست ؟

در باریک‌ترین معنای آن، به ” هر رنگ حاوی مقداری قهوه ای” – رنگ زمین یا خاک (زمین)” اشاره دارد. همچنین می تواند به “رنگ های طبیعی” (رنگ های موجود در طبیعت) مانند خاک قهوه ای، برگ سبز، آسمان خاکستری ابری و همچنین خورشید قرمز اشاره داشته باشد. این پالت ها می توانند فضایی گرم و دوستدار طبیعت ایجاد کنند.

آیا رنگ های خاکی را دوست دارید؟ یکی از محبوب ترین موردهای چند سال اخیر، آنها مستقیماً به دهه 70 باز می گردند. چه سایه های صورتی، سفالی یا نارنجی باشد، آنها فورا اتاق یا دکوراسیون را گرم می کنند. از آنجایی که اینها سایه‌های کاملاً شدید و اغلب تیره هستند، می‌توانید آن را به شیوه‌ای ظریف یا شدیدتر در صورتی که دوست دارید به دکوراسیون خود اضافه کنید. در اینجا بهترین ایده های ما برای ادغام رنگ های خاکی در سراسر دکوراسیون شما مطابق با سلیقه شما وجود دارد!

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

1- رنگ های خاکی را با دکوراسیون خود هماهنگ کنید
حتی قبل از اینکه بخواهید دکوراسیون خود را تغییر دهید، دیواری را رنگ کنید یا لوازم جانبی اضافه کنید، لازم است طرح های رنگی را درک کنید که به نفع اتاقی است که می خواهید تغییر دهید. چه صورتی و چه نارنجی، قوانین هارمونی اساساً یکسان است. اگر در ترکیب دو رنگ تردید دارید، سفید یا خاکستری را انتخاب کنید که کاملاً خنثی هستند.

در اینجا چند رنگ وجود دارد که به خوبی با رنگ های خاکی هماهنگ می شوند:
سفید و بژ
خاکستری
صورتی/نارنجی کم رنگ تر
رنگ زرد
آبی

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

2- موادی را انتخاب کنید تا رنگ های خود را برجسته کنید
پس از انتخاب هارمونی رنگی خود، چند متریال را در اولویت قرار دهید تا در دکوراسیون خود ادغام شوند. با الهام از بوهو، نی، چوب، حصیری کاملاً با رنگ های خاکی تناسب دارد. جنبه طبیعی آنها کاملاً با دکور ترکیب می شود. گونه های چوب کم رنگ مانند توس یا کاج را انتخاب کنید تا جایی برای رنگ اصلی شما باقی بماند.

در اینجا موادی وجود دارد که به خوبی با رنگ های خاکی کار می کنند:
گیاهان سبز
نی و یا حصیری
کتانی
مخملی
چوب

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

3- لوازم جانبی را اضافه کنید
دیوارهای شما قبلاً رنگ آمیزی شده اند، اما دوست دارید یک تغییر کوچک ایجاد کنید؟ وقت آن است که لوازم جانبی خود را تغییر دهید! کوسن، پتو، گلدان، کاسه و گلدان کوچک، شمع و غیره. خواهید دید که با ترکیب آنها می توانند به سرعت حال و هوای اتاق را تغییر دهند. چه در اتاق خواب و چه در اتاق نشیمن، دکور خود را متحول خواهید کرد.

یک نکته سازگار با محیط زیست : بطری های خود را در شیشه تیره نگه دارید (آنهایی که حاوی کرم قهوه الکلی هستند نمونه خوبی هستند) و گل های خشک شده را در آن قرار دهید. اثر فوق العاده است!

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

4- یک شکل روی دیوار بکشید
مستطیل، دایره یا طاق، وقت آن است که گوشه های خاصی از اتاق های خود را برجسته کنید. یک نقاشی دیواری کوچک بکشید که چشم را به مکان ها یا جزئیاتی که می خواهید برجسته کنید جلب کند. آیا یک تکه مبلمان چوبی زیبا دارید؟ یک چراغ تکی یا مکانی برای تعیین حدود؟ نقاشی دیواری را با رنگ خاکی بکشید. روی یک دیوار سفید کاملا تمیز، شکل خود را ترسیم کنید و با نوار دکوپاژ مکان را مشخص کنید. فقط باید رنگ را اعمال کنید و تغییر شکل خواهد گرفت. برای اینکه رنگ خود را برجسته کنید، عناصر رنگی مانند سفید، سیاه یا سبز را اضافه کنید.

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

5- مبلمان را به رنگ های خاکی انتخاب کنید
آیا جرات دارید مبلمان را به رنگ های خاکی انتخاب کنید؟ اگرچه خیلی خنثی نیست، اما تأثیر آن در یک اتاق غیرقابل انکار است! چه در آشپزخانه، چه در حمام و چه برای اتاق نشیمن، مطمئناً ظاهر منحصر به فردی خواهید داشت.

برای آشپزخانه، چند جعبه کابینت را انتخاب کنید که بتوانید به مرور زمان رنگ کنید.
برای اتاق نشیمن ، صندلی عاشقانه ای را انتخاب کنید که عناصر کم رنگ تری مانند کوسن یا پتو را به آن اضافه کنید.
برای حمام ، عناصر یادآور را در سرامیک، فرش یا حوله خود اضافه کنید.

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

6- سرامیک های خاکی رنگ را روی دیوارها یا کف ادغام کنید
تیره، کم رنگ، شش ضلعی، مستطیلی، بزرگ یا کوچک؛ چیزی برای همه سلیقه ها و همه سبک های دکور وجود دارد! روند بزرگ در حال حاضر برای سرامیک هایی است که از نظر پرداخت بسیار شبیه به سفالین هستند. سرامیک‌های سبک Terrazzo همچنان در سرامیک‌هایی که رنگ‌های خاکی را در خود جای داده‌اند، بسیار وجود دارد.

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

7- پوسترها را به دیوار آویزان کنید
مانند لوازم جانبی، پوسترها اغلب هزینه زیادی ندارند و می توانند ظاهر یک اتاق را کاملاً تغییر دهند. برای افزودن کمی سفال یا رز به اتاق خود، چند پوستر را برای آویزان کردن به دیوار انتخاب کنید. برای نشان دادن رنگ، می توانید پوسترهای خود را با چند لوازم چوبی کوچک مانند قفسه یا گیاهان هماهنگ کنید. در نهایت، اگر فقط پوسترها را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که به اندازه کافی بزرگ هستند تا کمی چیز اضافی به اتاق شما اضافه کنند.

رنگ های خاکی در دکوراسیون
رنگ های خاکی در دکوراسیون

8- در رختخواب قرار دهید
در نهایت، اگر اتاق خواب شما نیاز به کمی تغییر دارد، به سادگی با تغییر ملافه آن را تغییر دهید. پیدا کردن ملحفه ها و روکش های زیبا در سایه های نارنجی یا صورتی بسیار آسان است. برای جلوه ای پوشاننده، کتانی را جرأت کنید. هر بار که وارد اتاق خود می شوید به یک محیط دنج و دوست داشتنی در کنار دریا منتقل خواهید شد!

اکنون آماده اید که رنگ های خاکی را در دکوراسیون خود ادغام کنید! برای الهام گرفتن از رنگ های بیشتر ، پست ما را نیز ببینید .. مطالب مرتبط با موضوع رنگ :

 چگون می توانیم با افزودن رنگ به درزگیرهای بتنی جلوه زیبایی در خانه ایجاد می کند

 چگون می توانیم با افزودن رنگ به درزگیرهای بتنی جلوه زیبایی در خانه ایجاد می کند

 چگون می توانیم با افزودن رنگ به درزگیرهای بتنی جلوه زیبایی در خانه ایجاد می کند

رنگ بتن
رنگ بتن

ایجاد جلوه های زیبا به دانش و تمرین نیاز دارد

این مقاله از زبان انگلیسی ترجمه شده است . برای اطلاعات بیشتر رنگ مخصوص بتن را در گوگل سرچ کنید .

یکی از کم هزینه ترین و کاربردی ترین راه ها برای افزودن جلوه های تزئینی به پروژه بتنی ، افزودن رنگ به سیلر تکمیلی است . در حالی که بسیاری از پروژه ‌های امروزی از رنگ ‌های یکپارچه یا سخت‌ کننده‌ های رنگی استفاده می‌ کنند ، سیلرهای رنگ ‌بندی جایگزینی را ارائه می ‌دهند که می‌ تواند سطوح منحصر به ‌فرد ایجاد کند و پوشش رنگ را بهبود بخشد . این رویکرد برای بسیاری از پروژه ها مطلوب است ، زیرا مشتری در حال حاضر برای یک مهر و موم شفاف پرداخت می کند . افزودن حداقل حق بیمه برای رنگ یک راه ساده برای افزودن ارزش به پروژه است .

به طور کلی ، سه راه برای فکر کردن در مورد رنگ دادن به تاسیسات بتنی وجود دارد . اولین مورد ، همانطور که در بالا ذکر شد ، اضافه کردن رنگدانه رنگی به ترکیب اصلی است . این می تواند بسیار موثر باشد ، اما رنگ می تواند متفاوت باشد . دومی لکه ای است که از واکنش شیمیایی استفاده می کند و رنگ حاصل همان چیزی است که باقی می ماند . یک سیلر محافظ پروژه را به پایان می رساند . روش سوم استفاده از سیلری است که دارای رنگ و ته رنگ است که پراکنده ، نیمه شفاف تا مات است و بسیار نازک می شود . سیلر رنگی نافذ نیست و موضعی است .

درزگیرها یا لکه های رنگی در دسترس هستند که از قبل با یک رنگ خاص مخلوط شده اند . این برای اعمال یک رنگ دقیق برای یک منطقه کوچک یا بزرگ خوب است ، اما اگر سعی کنید شرایط موجود را مطابقت دهید ، دشوارتر خواهد بود . بسیاری از پیمانکاران این روش را ترجیح می دهند زیرا لکه رنگی یا اسیدی کیفیت نفوذ پذیری بیشتری دارد . به طور کلی ، لکه‌ ها حدود 50 درصد گران ‌تر از سیلرهای رنگی برای یک کاربرد پوشش ‌دهنده هستند .

رنگ بتن
رنگ بتن

افزودن رنگ ته رنگ به سیلر فینیش انعطاف پذیری بیشتری را در ایجاد جلوه مورد نظر فراهم می کند . همچنین راه خوبی برای تطبیق یا افزایش سطح رنگی موجود است . با این حال ، بسته به استفاده ای که ناحیه رنگی تجربه می کند ، یک کاربرد موضعی مانند سیلر رنگی در صورت عدم نگهداری مناسب می تواند مستعد ساییدگی بیشتری باشد . از جنبه مثبت ، برنامه را می توان در حدود نیمی از زمان رنگ آمیزی تکمیل کرد .

رنگ بتن
رنگ بتن

درست انجام دادن

قبل از اقدام به استفاده از سیلر رنگی ، به دانش بسیار ابتدایی در مورد تئوری رنگ و خواص شیمیایی سیلرهایی که استفاده خواهید کرد نیاز دارید . کارشناسان معتقدند که یکی از بزرگترین مشکلات صنعت ما کمبود دانش بسیار جدی از سوی تولیدکنندگان ، شرکت‌ های تامین و خود پیمانکاران است . صرف زمان برای انجام تحقیقات منجر به نصب بهتر و مشتری راضی تر می شود .

داشتن دانش تئوری رنگ می تواند به شما برتری نسبت به رقیب بدهد . اگر رنگ یا پرداخت از قبل مشخص نشده باشد ، درک چرخه رنگ و استفاده از رنگ های متضاد و مکمل ، می تواند تمایز مهمی برای مشتری باشد . مانند اکثر تلاش‌ های خلاقانه ، سعی کنید کار را ساده نگه دارید . چند انتخاب که برای کار با طرح‌ های رنگی موجود در پروژه به دقت انتخاب شده ‌اند ، ارزش واقعی می‌ دهند .

استفاده از رنگدانه هایی که با سیلر مورد استفاده شما سازگار است بسیار حیاتی است . انتخاب های مختلفی از رنگدانه های اکریلیک نیمه شفاف ، رنگدانه های مبتنی بر حلال و رنگدانه های فرموله شده ویژه برای استفاده با اپوکسی های مبتنی بر حلال و پایه آب و آنهایی که برای کاربرد های اورتان ساخته شده اند ، وجود دارد .

هر زمان که شروع به رنگ کردن سیلرهای شفاف برای انجام رنگ موضعی می کنید ، باید از رنگدانه سازگار استفاده کنید . هنگام استفاده از اپوکسی های مبتنی بر حلال ، باید از پراکندگی های اپوکسی یا پراکندگی سورفکتانت های مبتنی بر حلال استفاده کنید . رنگدانه های مایع در فرمولاسیون 100% یورتان کار نمی کنند . استفاده از محلول های رنگدانه سازگار با سیلر مناسب بسیار حیاتی است .

رنگ بتن
رنگ بتن

مانند هر افزودنی دیگری ، باید نگران آسیب رساندن به یکپارچگی سیلر باشید . به عنوان مثال ، اگر یک رنگ بگیرید و سعی کنید آن را به یک اکریلیک مبتنی بر حلال بچسبانید ، مخلوط نمی شود ، مثل آب و روغن است . اینجاست که یک تکلیف کوچک ، کمک زیادی می کند . مطمئن شوید که رنگدانه ای را انتخاب کرده اید که با سیلر مورد استفاده شما کار می کند .

رنگ بتن
رنگ بتن

به سازنده سیلر مراجعه کنید و از آنها بخواهید یک رنگدانه را توصیه کنند یا از طریق آن سازنده خریداری کنید . فرمولاسیون های پیشنهادی به گونه ای طراحی شده اند که سازگار باشند . بنابراین ، مطمئن شوید که چیزی که می‌ خرید برای آن کاربرد مناسب است ، هم از نظر فرمولاسیون شیمیایی و هم برای استفاده مورد نظر .

تکنیک های کاربردی

تکنیک کاربرد برای یک پروژه موفق بسیار مهم است . پرداخت نهایی بستگی زیادی به زمان استفاده از سیلر رنگی ، نحوه اعمال آن ، ضخامت آن و سایر ویژگی ها دارد . برای رسیدن به پایان نهایی برای رسیدن به زیبایی شناسی مورد نظر ، نیاز به لمس هنری و کمی تمرین واقعی دارد . بسته به روش مورد استفاده ، روکش‌ ها می ‌توانند از سنگ مرمری مانند لکه اسیدی تا ترکیب ‌های رنگارنگ مانند تراکوتا متغیر باشند . به پایان ” ساختاری ” فکر کنید .

برای کمترین مشکل ، ساده ترین محصول رنگ آمیزی ، اکریلیک مبتنی بر حلال است . در پراکندگی رنگ نیز بهترین کار را انجام می دهد . بعد ، یک اکریلیک مبتنی بر آب خواهد بود ، و اکثر تولید کنندگان لکه در حال حاضر اکریلیک های مبتنی بر آب ، یا هیبرید با اورتان یا اپوکسی هستند . به طور معمول ، اینها یک جزء شیمیایی واحد هستند .

رنگ بتن
رنگ بتن

از درزگیر بتن رنگی به عنوان تماسی با بتن مهری ترک خورده یا شکسته در جایی که خاکستری خود را نشان می دهد استفاده کنید . سیلرهای مبتنی بر حلال عموماً قوام بهتری نسبت به سیلرهای مبتنی بر آب دارند . عمق بیشتر و دوام بسیار بهتری می دهد . با این حال ، اگر بیش از حد رنگ اضافه کنید ، می تواند شروع به شکستن سیلر کند و آن را ضعیف تر کند . ساختار مولکولی تغییر می کند . به طور مشابه ، اگر رنگدانه با سیلر سازگار نباشد ، می ‌تواند در نواحی پایینی ریخته‌ گری ته نشین شود و باعث ایجاد یک پوشش خالدار نامطلوب شود .

رنگ بتن
رنگ بتن

استفاده از سیلر رنگی یک انتخاب عالی برای کمک به نواحی است . در جایی که رنگ ‌آمیزی اسیدی می ‌تواند مزاج داشته باشد و با مخلوط ‌های مختلف بتن واکنش‌ های متفاوتی نشان دهد ، سیلرها عموماً پروژه نهایی را جدیدتر و تمیزتر نشان می ‌دهند .

داخل یا خارج

درزگیرهای رنگی را می توان در داخل یا خارج استفاده کرد . روش و کاربرد آنها ، بسته به ظاهری که می خواهید به دست آورید متفاوت است. کاربردهای داخلی به یک سخت کننده اکریلیک در بالای آن یا یک جلا دهنده کف نیاز دارند . برای کاربردهای بیرونی ، برای محافظت از یک لکه یا درزگیر رنگدانه ‌دار ، یک سیلر شفاف را به عنوان فیلم محافظ خود روی آن قرار می‌دهید .

پروژه های بیرونی اغلب به خوبی نگهداری نمی شوند و پایان در معرض تخریب اشعه ماوراء بنفش ، آلاینده ها و سایر عوامل محیطی است . به همین دلیل است که از اپوکسی ها برای پروژه های بیرونی استفاده نمی شود . اگر از یک سیلر رنگی برای کاربردهای خارجی استفاده می کنید ، رنگدانه های اکسید آلی نسبت به رنگدانه های غیر اکسیدی در برابر اشعه ماوراء بنفش پایدارتر خواهند بود . به طور معمول ، کاربرد بیرونی بازسازی یا تعمیر است . می ‌توانید از اکریلیک‌ های رنگدانه ‌دار مبتنی بر حلال برای مقاوم ‌سازی یک کار لکه ‌دار که فرسوده شده است استفاده کنید . برای اجرای موفقیت آمیز بیرونی ، باید پوشش رویی سیلرهای محافظ را حفظ کنید تا یکپارچگی رنگ حفظ شود .

برای پروژه های داخلی ، بسیار مهم است که هنگام انتخاب یک سیلر ، انتشار بخار رطوبت را در نظر بگیرید . سطح ترافیک نیز مورد توجه است . درزگیرهای اکریلیک پایه آب کمترین میزان مقاومت در برابر سایش را دارند که بر هزینه های نگهداری می افزاید . هنگامی که سطحی که قرار است درمان شود ترافیک سنگین عابران پیاده داشته باشد ، احتمالاً یک درزگیر رنگی ایده خوبی نیست . اگر یک برنامه تعمیر و نگهداری خوب وجود نداشته باشد ، ترافیک زیاد پا به سرعت آن را از بین می برد .

رطوبت در بستر بتن می تواند در یک کاربرد آب بندی رنگی مشکل ساز باشد . انجام آزمایش کلرید کلسیم ، بیمه مهم و ارزانی است . مانند هر کاربرد بتن ، روش ساده و معمولاً بهترین است .

وقتی نباید رنگ شود

بزرگترین اخطاری که سیلرهای رنگی دارند ، چون روی سطح می نشینند و مانند لکه اسیدی نفوذ نمی کنند . بیشتر کاربردها اکریلیک های تشکیل دهنده فیلم سطحی به شکل پایه آب هستند و به عمق نفوذ نمی کنند .

اگر پروژه مستلزم یک روکش ماله صاف بسیار سخت باشد ، چسباندن سیلر رنگی می ‌تواند دشوار باشد . در شرایط خاص ، آنها تمایل دارند به اندازه کافی پوست کنده شوند یا به هم متصل نشوند . اگر آماده سازی شامل پروفیل مناسب سطح باشد ، این نباید مشکلی ایجاد کند . با این حال ، اگر بستر مناسبی نباشد ( مثلاً ، زیرلایه ‌ای کهنه ، تخریب شده یا آسیب ‌دیده ) ، سیلر به سادگی لایه ‌برداری می‌ کند و رنگ‌ آمیزی را نیز با آن جدا می‌ کند . اگر آماده سازی درست باشد و نمونه آزمایشی انجام شده باشد ، پایبندی خوبی خواهید داشت و مشکلی ندارید .

باید ب‌دانید که پروژه ، نگهداری ضعیفی خواهد داشت ، هر چیزی موضعی ایده خوبی نیست . هر نوع درمان موضعی از بین می رود . برای کاربردهای پر ترافیک و کم تعمیر و نگهداری ، چسبیدن به رنگ آمیزی یکپارچه بهترین خواهد بود .

اگر پروژه مستلزم ظاهری محکم تر و مات تر ، با لکه های کمتر و رنگ آمیزی برجسته کمتر است ، سیلر رنگی چندان منطقی نیست . درزگیرهای رنگی تنوع و تراکم رنگ بیشتری را به سطح اضافه می کنند . اگر هیچ رنگ برجسته ای نمی خواهید ، پس نباید از سیلر رنگی استفاده کنید ، زیرا حتی زمانی که رنگ آن یکسان باشد ، تنوع تراکم آن طبیعی نیست .

مصنوعی فکر کن

گزینه های سیلرهای رنگی بسیار زیاد است . تنوع فرصت های مقرون به صرفه و زیبایی شناختی می تواند ارزش افزوده واقعی برای بسیاری از پروژه ها ایجاد کند . اطمینان حاصل کنید که یک ماده رنگی را انتخاب کرده اید که با ملات مورد استفاده سازگار است . برنامه را تمرین کنید تا از تکنیک تکمیل اطمینان حاصل کنید تا نتایج مورد نظر را به دست آورید . به مشتری در مورد تعمیر و نگهداری مورد نیاز برای اطمینان از ماندگاری پایان اطلاع دهید . از موقعیت ‌هایی مانند موقعیت‌ های پر ترافیک و کم تعمیر که در آن لکه‌ ها یا پرداخت‌ های یکپارچه انتخاب بهتری هستند ، اجتناب کنید .

در حالی که رنگدانه ‌های یکپارچه به مخلوط بتن ، رنگ ثابتی می‌ دهند و رنگ ‌آمیزی اسیدی با واکنش آن به بتن طرحی ایجاد می‌ کند ، استفاده از تکنیک ‌های موضعی درزگیر رنگی می ‌تواند افق تکمیل کف ‌پوش‌ های معماری را گسترش دهد و به طیف وسیعی از ظاهرها اجازه می ‌دهد تا تقریباً هر خواسته‌ ای را برآورده کنند . پایان بندی از شفاف‌ کننده‌ ها و روشن‌کننده‌ ها ، رنگ ‌های متنوع گرفته تا رنگ ‌های جامد سفید تا سیاه ، آب ‌بند های رنگی می ‌توانند تقریباً به هر پروژه بتن معماری زیبایی اضافه کنند .
 

نویسنده : حسین عتیقی

کلمات کلیدی : رنگ آمیزی درز ها ، رنگ آمیزی درز بتنی

مطالب مرتبط با موضوع رنگ کاری :

جسو چیست؟

جسو چیست؟

جسو چیست؟

جسو- جسو چیست؟

جسو چیست؟
جسو چیست؟

جسو که اصطلاحاً چسب خرگوش هم نامیده می شود، واژه ای ایتالیایی به معنی سنگ گچ است. جسو خمیری است نرم که از چسب سریشمی، آب و پودر مل یا گچ یا سیلیس درست می شود. بسیار شبیه رنگ آکرلیک سفید است، ولی لایه نازکتری را ایجاد می کند. این ماده بعد از اعمال روی سطوح خشک می شود و با ایجاد بافت، باعث ایجاد زیرسازی شده و از جذب روغن رنگ ها توسط پارچه، سطوح چوبی و غیره جلوگیری می کند.

جسو برای چه سطوحی مناسب است؟

جسو- استفاده از جسو برای برجسته کاری

جسو- استفاده از جسو برای برجسته کاری
جسو- استفاده از جسو برای برجسته کاری

از جسو می توان بر روی سطوح پارچه، بوم نقاشی، سطوح چوبی، MDF، تخته سه لا، ماسونیت و غیره استفاده کرد. همچنین می توان برای کارهای برجسته کاری نیز از جسو استفاده کرد.

آیا استفاده از جسو برای زیرساز نقاشی ضروری است؟

جسو- اعمال جسو روی سطح چوبی

جسو- اعمال جسو روی سطح چوبی
جسو- اعمال جسو روی سطح چوبی

استفاده از جسو برای زیرسازی رنگ روی بوم نقاشی، پارچه، چوب و غیره یک امر واجب و ضروری نیست، اما توصیه می شود که این کار انجام گیرد. دلیل این امر آن است که با اعمال جسو روی سطوح مورد نظر، سطوح به خوبی آب بندی می شوند و یک سطح مطلوب برای پذیرش رنگ درست می شود. با این حال، اگر رنگ مورد استفاده ما آکرلیک است، نیاز کمتری به وجود زیرساز جسو داریم؛ اما اگر رنگ روغنی است، استفاده از زیرساز جسو به شدت توصیه می شود.

مزایای استفاده از جسو چیست؟

جسو با آب بندی کردن سطوح، باعث می شود که هنگام رنگ کردن، روغن رنگ به داخل بافت پارچه یا چوب نفوذ نکند. این عدم جذب روغن، با راحت تر کردن حرکت قلم مو، باعث راحت تر شدن کار نقاشی می شود و سرعت نقاشی و کیفیت کار را بالاتر می برد. رنگ هایی که روی سطح جسوکاری شده اعمال می شوند، در مقایسه با وقتی که روی سطح معمولی اعمال می شوند، زنده تر و شفاف تر هستند. همین طور اگر از جسو استفاده نشود، سطح دیرتر خشک می شود.

حلال رنگ جسو چیست؟

حلال این ماده آب است و اگر غلظت بالاتر از حد خواسته ما بود، می توان آن را با آب رقیق و بعد استفاده کرد. همچنین بعد از اتمام کار می توان ابزار استفاده شده را به راحتی با آب شست و تمیز کرد.

نحوه اعمال جسو روی سطوح چگونه است؟

برای اعمال جسو روی سطوح، از قلم مو یا کاردک استفاده می شود. حداقل باید دو تا سه لایه جسو روی چوب زده شود و هر لایه از جسو را که روی سطح می زنیم، باید بین 10 تا 20 دقیقه صبر کنیم تا خشک شود و بعد لایه بعدی را بزنیم. بعد از خشک شدن هر لایه، با یک سمباده نرم تمام خلل و فرج های سطح را از بین می‌بریم تا سطح کاملاً صاف شود و دوباره لایه بعدی جسو را با قلم مو یا کاردک بر روی سطح می زنیم.

چه نوع قلم مویی برای زدن جسو نیاز است؟

از قلم موی صاف و پهن استفاده کنید. هرچه سطح شما بزرگتر باشد، از قلم موی پهن تر استفاده کنید تا سطح جسو یکدست تر شود و احتمال ترک خوردگی پایین تر بیاید.

چه مدت طول می کشد که جسو خشک شود؟

بسته به رطوبت و جریان هوای محیطی که در آن جسو را روی سطوح می زنیم، این مدت زمان متفاوت است. اما نکته مهم و قابل توجه این است که همانطور که در بالا اشاره شد، هر لایه از جسو باید خشک شود و بعد لایه بعدی را بزنیم و بعد از اتمام کل کار حداقل باید 24 ساعت صبر کنیم تا کل کار خشک شود و بعد اقدام به رنگ کاری کنیم.

چه موادی می تواند جایگزین جسو شود؟

سطح مورد نظر را می توان به جای جسو، با موادی نظیر چسب پوست خرگوش، مواد آکریلیک یا جسوی روشن زیرسازی کرد. اگر می خواهید از آکریلیک استفاده کنید، می توانید آن را بدون زیرسازی روی سطح خام هم استفاده کنید. برای سطوح چوبی می توان از پرایمرهای مبتنی بر روغن یا از لاتکس هم استفاده کرد، ولی برای چوب هایی نظیر سدار یا چوب قرمز، بهتر است که از پرایمرهای مبتنی بر روغن استفاده شود تا در درون چوب نفوذ کرده و از ایجاد لکه های تانین یا جوهر مازو جلوگیری شود.

تفاوت جسو و پرایمر چیست؟

جسو به مواد مبتنی بر پایه آب گفته می شود، در حالی که پرایمر موادی مبتنی بر پایه روغن برای نقاشی رنگ روغن هستند.

چگونه خودمان جسو بسازیم؟

جسو- ساختن جسو در خانه

جسو- ساختن جسو در خانه
جسو- ساختن جسو در خانه

ساختن جسو در خانه کار آسانی است. دو نوع جسو را می توانیم در خانه تهیه کنیم:

 • جسوی اکریلیک
 • جسوی روغنی سنتی

مواد لازم برای تهیه جسوی اکریلیک

 • ·        1 قسمت پلیمر اکریلیک براق
 • ·        1 قسمت رنگ آکریلیک سفید تیتانیوم
 • ·        1 قسمت گچ سفید یا کربنات کلسیم حل شده در آب

مرحله اول:

گچ سفید یا کربنات کلسیم را در یک ظرف بریزید و به آرامی چند قطره آب به آن اضافه کنید و هم بزنید؛ بعد کم کم آب را اضافه کرده و آنقدر هم بزنید که گچ حل شده و یک خمیر نرم حاصل شود. اگر مقدار جسوی مورد نیاز شما کم است، حدود 1 قاشق غذاخوری (8 گرم) گچ استفاده کنید.

مرحله دوم:

به اندازه مساوی با اندازه گچ، پلیمر اکریلیک براق اضافه کنید و به همان مقدار هم رنگ آکریلیک سفید تیتانیوم. زیاد سخت نگیرید که حتماً این نسبت ها مساوی باشد؛ مثلا اگر سفید بودن جسو زیاد مهم نیست، می توانید رنگ اکریلیک سفید تیتانیوم را حذف کنید یا بر عکس اگر سفید بودن آن خیلی مهم است، می توانید مقدار آن را تا دو یا سه برابر پلیمر اکریلیک براق در نظر بگیرید.

مرحله سوم:

مواد را آنقدر هم بزنید تا یکدست شوند. اگر مواد را درون ظرف ریخته اید، آن ها را با قاشق یا همزن به هم بزنید، ولی اگر روی پالت این کار را انجام می دهید، با کاردک هم بزنید. هم زدن را تا وقتی ادامه دهید که توده های رنگی و یا براق را نبینید.

مواد لازم برای تهیه جسوی روغنی سنتی

 • نصف فنجان (70 گرم) چسب حیوانات خشک شده
 • 4 فنجان (950 میلی لیتر) آب
 • 1 قسمت گچ سفید یا کلسیم کربنات کلسیم
 • رنگدانه سفید تیتانیوم، اختیاری

مرحله اول:

نصف فنجان چسب حیوانات خشک شده را درون ظرف مقاوم در برابر حرارت ریخته و حداقل به مدت سه ساعت، در چهار فنجان آب خیس کنید و در دمای اتاق بگذارید تا خیس خورده و متورم شود. برای بهتر شدن نتیجه لازم است این کار را از شب قبل انجام دهید.

مرحله دوم:

این محلول را به روش دوبل روی حرارت قرار دهید تا به دمای 140 درجه فارنهایت (60 درجه سانتی گراد) برسد. روش دوبل به این معنی است که ظرف حاوی مواد را مستقیماً روی شعله نگذارید، بلکه درون ظرف دیگری حدود یک اینچ آب بریزید و این ظرف را درون آن آب قرار دهید تا به طور غیرمستقیم گرم شود. گاهی اوقات مواد را هم بزنید تا چسبناک و غلیظ شود. توجه داشته باشید که مواد نباید بیشتر از 60 درجه سانتی گراد حرارت ببینند یا به نقطه جوش برسند. بهتر است از دماسنج استفاده کنید.

مرحله سوم:

وقتی شعله را خاموش کردید، مواد را درون یک ظرف مقاوم در برابر حرارت دیگر ریخته و مواد را در دمای اتاق بگذارید تا سرد شود؛ سپس مواد را وزن کنید.

مرحله چهارم:

مقدار مساوی از گچ سفید یا کلسیم کربنات کلسیم را وزن کنید. اگر می خواهید جسوی سفیدتری داشته باشید، نصف گچی که وزن کرده اید را حذف کنید و به جای آن به همان مقدار رنگدانه سفید تیتانیوم جایگزین کنید.

مرحله پنجم:

مواد وزن شده را به داخل مواد قبلی اضافه کنید و با قاشق چوبی هم بزنید؛ به صورتی که حباب هوا ایجاد نشود. مواد باید سریعاً مخلوط شوند تا زمانی که هیچ توده ای مشاهده نشود.

مرحله ششم:

جسو را از درون جوراب ساق بلند زنانه تمیز عبور دهید و به ظرف دیگری بریزید. این کار ناخالصی های موجود در مواد را جدا می کند. حال برای نگه داری مواد، روی آنها را با درپوش بپوشانید و در دمای اتاق نگه دارید.

چرا سطح جسو ترک می خورد؟

سطحی که جسو زده شده است، بعد از خشک شدن دارای ترک های ریز و درشت تارعنکبوت مانندی می شود. گاهی اوقات این ترک ها عادی است و برای رفع آن ها نیاز است که لایه دیگری جسو روی کار زده شود؛ ولی برای کاهش احتمال ایجاد این ترک ها، بهتر است مواد مخلوط شده جسو را قبل از زدن روی سطح مورد نظر به خوبی هم بزنیم تا یکدست شود.

نویسنده: رحیم نعمتی لیمائی

مطالب مرتبط با رنگ :

WhatsApp us