تعریف رنگ های گرم و سرد

همه چیز نسبی است

تعریف رنگ های گرم و سرد
یک چرخ رنگ اصلی ” تقسیم شده ” : با رنگ های اصلی گرم و سرد که 4 ربع رنگ را تشکیل می دهند .

شکل 1 : یک چرخ رنگ اصلی ” تقسیم شده ” : با رنگ های اصلی گرم و سرد که 4 ربع رنگ را تشکیل می دهند .

مفهوم رنگ های گرم و سرد چیست ؟ صدها سال است که درباره مفهوم رنگ ها نوشته شده است . بیشتر تئوری ها با چرخ رنگ کلاسیک شش نقطه ای ( سه رنگ اصلی و سه رنگ فرعی ) شروع می شود . یک خط جداکننده چرخ را به گرم و سرد تقسیم می کند . مکان خط بر اساس استدلال نظریه پرداز متفاوت است . صرف نظر از این ، ایده کلی این است که رنگ های گرم قرمز ، نارنجی و زرد هستند . و رنگ های سرد سبز ، آبی و سرخابی هستند ( شکل 2 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
” زرد ” را با ” آبی ” مقایسه کنید و به راحتی می توانید ببینید زرد گرم و آبی سرد است .

” زرد ” را با ” آبی ” مقایسه کنید و به راحتی می توانید ببینید زرد گرم و آبی سرد است .

مقایسه ” قرمز ” با ”  سرخابی ” ممکن است وضوح کمتری داشته باشد زیرا آنها در کنار یکدیگر قرار دارند ، اما اگر ” دماهای رنگ ” را شناسایی و مقایسه کنید ، قرمز مایل به آبی ( سرخابی ) سردتر از قرمز مایل به زرد است ( شکل 3 ) . توصیف اینکه چگونه یک رنگ به سمت رنگ اصلی یا ثانویه دیگر متمایل می شود به عنوان ” سوگیری ” آن نیز نامیده می شود .

قرمز ، همانطور که می بینیم ، می تواند یک تعصب زرد یا آبی داشته باشد .

تعریف رنگ های گرم و سرد
قرمزها به رنگ قرمز مایل به زرد گرم در بالا و قرمز مایل به آبی سرد ( سرخابی ) در پایین انتقال داده می شوند .

شکل 3 : قرمزها به رنگ قرمز مایل به زرد گرم در بالا و قرمز مایل به آبی سرد ( سرخابی ) در پایین انتقال داده می شوند .

دمای رنگ نیز در هنگام مخلوط کردن رنگ مهم است . برای ساخت مخلوط های تمیز از رنگ هایی با کیفیت رنگ مشابه استفاده کنید . به عنوان مثال ، مخلوط کردن قرمز مایل به زرد با زرد مایل به قرمز ، نارنجی های ثانویه روشن به دست می آورد ( شکل 4 ) .

در توصیف یک رنگ ، ما اغلب به ” تعصب ” رنگ اشاره می کنیم . رنگ قرمز می تواند یک تعصب زرد یا می تواند یک تعصب آبی داشته باشد .

تعریف رنگ های گرم و سرد
قرمز – زرد شامل زرد مایل به قرمز و قرمز مایل به زرد است .

شکل 4 : قرمز – زرد شامل زرد مایل به قرمز و قرمز مایل به زرد است .

برای شناسایی دمای رنگ باید یاد بگیرید که چگونه رنگ های گرم و سرد را ببینید و تشخیص دهید . تشخیص برخی رنگ ‌ها آسان است ، اما با نگاهی به 108 رنگ ما در خط اکریلیک بدنه سنگین ، « دمای رنگ » دشوار می‌  شود . در دنیای رنگ‌ها ، سبزهای گرم و سرد ، آبی ، قرمز ، زرد ، رنگ ‌های خاکی ، سیاه و سفید وجود دارد . با مقایسه قرمز گرم با قرمز سرد و سپس مقایسه آن با رنگ سوم ، باید بتوانید ببینید که زردتر ، آبی تر یا بین دو قرمز اول است .

هنگامی که شروع به ” دیدن ” تفاوت ها کردید ، تشخیص هر رنگی آسان می شود .

برای آسان‌ تر کردن این کار ، چرخه رنگ را به هشت رنگ اصلی بکشید ( شکل 1 ) .

رنگ ها روی یک شبکه هستند . رنگ زرد در بالا قرار دارد و مثال سمت چپ زرد سرد است زیرا دارای سوگیری سبز است ، بنابراین ما آن را به عنوان ” زرد مایل به سبز ” توصیف می کنیم .

رنگ زرد سمت راست ” زرد مایل به قرمز ” است و به عنوان زرد گرم مشخص می شود ( شکل  5 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
زردها با زرد مایل به سبز سرد در سمت چپ و زرد مایل به قرمز گرم در سمت راست تقسیم می شوند

شکل 5 : زردها با زرد مایل به سبز سرد در سمت چپ و زرد مایل به قرمز گرم در سمت راست تقسیم می شوند .

در جهت عقربه های ساعت به سمت قرمزها حرکت می کنیم . رنگ قرمز بالا یک ” قرمز مایل به زرد ” است زیرا دارای تعصب زرد است . تصادفی نیست ، قرمز مایل به زرد در همان ربع زرد مایل به قرمز قرار دارد .

نارنجی حاصل با هم مخلوط شده ” تمیز ” است ( شکل 4 ) . رنگ تمیز به عدم تعصب اشاره دارد که منجر به رنگ تیره تر می شود .

قرمز پایینی دارای تعصب آبی است . وجود دو رنگ قرمز در کنار هم تشخیص دمای رنگ را آسان تر می کند .

” قرمز مایل به آبی ” ما بسیار تمیز با ” آبی مایل به قرمز ” ما در پایین سمت راست ترکیب می شود و منجر به ارغوانی و بنفش پر جنب و جوش می شود . مخلوط کردن قرمز مایل به زرد با آبی مایل به قرمز باعث ایجاد رنگ قهوه ای مات می شود (  شکل  6 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
تعریف رنگ های گرم و سرد

شکل 6 : ترکیب بالا سمت چپ یک بنفش تمیز را با استفاده از آبی مایل به قرمز با قرمز مایل به آبی نشان می دهد . مخلوط پایین سمت راست از همان آبی با قرمز متمایل به زرد استفاده می ‌کند که در نتیجه یک رنگ مارونی مغرضانه ایجاد می ‌شود .

هر ربع به طور مشابه ردیف می شوند .

” آبی مایل به سبز ” یا آبی سرد به طور تمیز با ” سبز مایل به آبی ” سرد ترکیب می شود .

” سبز مایل به زرد ” گرم است و هنگامی که با همدم ربع خود ” زرد مایل به سبز ” مخلوط شود ، سبزهای روشن پر جنب و جوش ایجاد می کند ( شکل 7 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
از مخلوط کردن سبز مایل به زرد با زرد مایل به سبز ، رنگ سبز تمیز و روشن به دست می آید .

شکل 7 : از مخلوط کردن سبز مایل به زرد با زرد مایل به سبز ، رنگ سبز تمیز و روشن به دست می آید .

دمای رنگ هنگام مخلوط کردن رنگ ‌ها به خوبی هماهنگ نمی ‌شود . اتفاقاً زرد متمایل به قرمز گرم و قرمز مایل به زرد گرم با هم عمل می کنند ، اما سبز مایل به زرد گرم به بهترین وجه با زرد مایل به سبز سرد ترکیب می شود .

آنچه مهم تر است این است که می توانید دمای رنگ و تعصب غالب آن را شناسایی کنید تا بتوانید بهترین رنگ ترکیبی را بر اساس نیاز خود انتخاب کنید و رنگ هایی را که در دست دارید انتخاب کنید .

در زیر جدولی وجود دارد که رنگ های مورد استفاده برای ایجاد این نمودار و نمونه های اضافی از رنگ های دمایی مشابه را مشخص می کند ( جدول  1 ) .

تعریف رنگ های گرم و سرد
تعریف رنگ های گرم و سرد
رنگ های سرد و گرم چه چیزی را نشان می دهند ؟

رنگ های سرد با آبی، سبز و بنفش روشن مشخص می شوند . آنها می توانند آرام و تسکین دهند . جایی که رنگ های گرم شما را به یاد گرما و آفتاب می اندازند ، رنگ های سرد شما را به یاد آب و آسمان می اندازند ، حتی یخ و برف

چگونه می توان به یاد آورد که کدام رنگ ها گرم و کدام رنگ سرد هستند ؟

اگر رنگ تک رنگ قرمز ، نارنجی یا زرد داشته باشد ، رنگ گرم محسوب می شود . اگر رنگ تک رنگ آبی ، سبز یا بنفش باشد ، رنگ سرد محسوب می شود . قرمز  ، آبی، زرد ، بنفش و غیره

نویسنده : نیلوفر پاکزاد

کلمات کلیدی : رنگ ، رنگ گرم ، رنگ سرد ، طراحی رنگ ها

منبع : https://justpaint.org


مطالب مرتبط با موضوع رنگ :

WhatsApp us