انواع سونا خشک فضای باز  , سونا بشکه ای

انواع سونا خشک فضای باز , سونا بشکه ای

سونای بشکه ای بر خلاف دیگر طرح های سونا در فضای باز ، سونای بشکه ای برای عملکرد ایده آل نیازی به عایق ندارد . سونا خشک بشکه این عوامل ویژگی های طراحی سونای بشکه ای را برای شما ممکن می سازد تا گرما را بدون عایق حفظ و به حداکثر برسانند :     شکل –...
WhatsApp us