بزرگترین نمایشگاه قاره آسیا امروز در تهران

حضور 22 کشور در نمایشگاه بین المللی، بزرگترین نمایشگاه قاره آسیا امروز در تهران بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی که بزرگترین نمایشگاه کشاورزی و غذائی آسیا محسوب می شود، امروز در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران آغاز بکار کرد. به گزارش...
WhatsApp us