چوب درخت بلوط در خدمت صنایع چوب ایران

چوب درخت بلوط در خدمت صنایع چوب ایران

چوب درخت بلوط در خدمت صنایع چوب ایران شناسایی درخت بلوط بلوط، (نام علمی گیاه Quercus)، در حدود 450 گونه درخت و درختچه زینتی در این گروه وجود دارند. چوب و درختچه های تشکیل دهنده خانواده بزرگ Quercus و قرابت بعضی از گونه ها با خانواده راش (Fagaceae) طیف وسیعی را ساخته...
WhatsApp us