مخروطیان

مخروطیان

مخروطیان مَخروطیان (نام علمی: Pinophyta) دسته‌ای از انواع درختان همیشه‌سبز هستند از رده ناژویان (Pinopsida). کاج٬ سرو٬ درخت کاج درخت سرو کاجیان مطبق‌کاجیان بوداکاجیان کاج چتری ژاپنی سرویان آلوسرخداران سرخداریان درخت‌های این شاخه سیاه‌کاج سرو ناز زربین سرو تبری کاج...
WhatsApp us