ماچو پیچو

خرابه های ماچو پیچو ماچو پیچو یا ماچو پیکچو (به اسپانیایی: Machu Picchu) شهری با دیوارهای سنگیِ جلاداده‌شده که مطابق با معماری کلاسیک اینکاها ساخته شده‌است. ماچوپیچو، اسرار آمیز ترین شهر تاریخی جهان ماچوپیچو , شهرگمشده اینکاها در حدود سال ۱۴۵۰ میلادی ساخته‌شده و صدها...

شیوه ایونی در معماری ایران

شیوه ایونی شیوه ایونی در معماری ایران سرستون ایونی در ساختمانی به سبک نئوکلاسیک شیوه ایونی یکی از سه شیوه کلاسیک در یونان باستان و معماری کلاسیک است. این شیوه معماری به سرزمین ایونیا واقع در ساحل آسیای کوچک منسوب بوده و کمتر از شیوه دوریسی صلابت و استواری و رسمیت دارد...
معماری کلاسیک

معماری کلاسیک

معماری کلاسیک , ویژگی های معماری کلاسیک دوران کلاسیک روم و یونان فن و هنر ایران , اصول معماری کلاسیک , معماران سبک کلاسیک , سبک های معماری جهان , معماری کلاسیک ایران
معماران معروف سبک کلاسیک , سبک های معماری ایرانی , سبک های معماری اروپایی , سبک های معماری داخلی

WhatsApp us