مناظره فرهنگی هنری کاندیداهای ریاست‌جمهوری که پیش از انتخابات ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور

مناظره فرهنگی هنری کاندیداهای ریاست‌جمهوری که پیش از انتخابات ، حجت‌الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور مناظره هنری رئیس‌جمهور منتخب ؛ روحانی: شجریان سفیر فرهنگی ایران است حسن روحانی بر این نکته تاکید کرد که ما باید سفیران فرهنگی بزرگی چون حافظ، شجریان، احصایی و امیرخانی را...
WhatsApp us