شمیران وسعت جغرافیایی

شمیران وسعت جغرافیایی

شمیران وسعت جغرافیایی شمیران٬ شمیرانات٬ شمرون٬ پیچ شمرون٬ نویسنده :ع.ا نصر تاریخ:چهارشنبه پنجم تیر 1392-12:03 ب.ظ موقعیت جغرافیایی شمیران شهرستان «شمیرانات» از شمال با شهرستانهای «نور» و «آمل» ( استان «مازندران» )، در شرق با شهرستان «دماوند»، در جنوب با «تهران» و در...
WhatsApp us