دکوراسیون چوبی، چرا خرید گروهی ارزان است

چکار کنیم تا یک محصول ارزان ساخته شود دکوراسیون چوبی فن و هنر من یک کارگاه دارم. یک کارخانه کوچک. سرمایه گذاران این مجموعه سه نفرهستند و 5 نفر استاد کار و کارگر نیمه ماهر در این مجموعه مشغول بکار هستند،. که باید چرخ زندگی آنها بچرخد وگر نه هیچگاه کار نمی کنند. شما یک...
داستان استاد کار 30 روزه

داستان استاد کار 30 روزه

کارگاه هایی با سه ماه سابقه کار دعوت به همکاری , استخدام نجار , استخدام منشی و مدیر فروش متاسفانه احداث یک کارگاه و خرید یک سری ابزار آلان ابتدایی بسیار آسان است . بیشتر این افراد کسانی هستند که نمی توانند کارگروهی انجام دهند و وقتی سرخورده می شوند با احساس نیاز به...

به تحریریه فن و هنر به پیوندید , همکار ما در خانه یا دفتر ( کار در خانه و کارخانه )

به تحریریه فن و هنر به پیوندید , همکار ما در خانه یا دفتر ( کار در خانه و کارخانه ) همکار تحریریه گروه فن و هنر ایران زمین شوید وبسایت فن و هنر ایران زمین باهدف معرفی فن و هنر ایران زمین احداث و در کنار آن به تبلیغ کارخود نیز پرداختیم . وبسایت فن و هنر ایران زمین با...
WhatsApp us