ونسان ونگوگ

ونسان ونگوگ La Mousmé (۱۸۸۸) میلادی نگارخانه ملی هنر آمریکا (واشینگتن، دی.سی.) بر دروازه ابدیت (۱۸۹۰) میلادی موزه کرولر-مولر (اُترلو) بوتهٔ گندم، ۱۸۸۵ موزه کرولر-مولر پرترهٔ دکتر گاشه ونسان این اثر را در آخرین سال زندگی خود خلق کرد، ۱۸۹۰ پلی در آرل 1888 تراس کافه در...
سبک های هنری, نقاشی

سبک های هنری, نقاشی

هنر اجرایی  سبک های هنری در نقاشی شکلی از هنر متشکل از عناصری از تئاتر، موسیقی  و هنرهای تجسمی . این سبک با هپنینگ  مرتبطه . بعضی  وقتها این  دو اصطلاح را مترادف  هم استفاده می کنن . اما هنر اجرایی  بر خلاف هپنینگ  عموما  با دقت  و تامل  زیادتری  برنامه  ریزی  میشه  و...
سبک های هنری , رئالیسم

سبک های هنری , رئالیسم

واقعگرایی، رئالیسم سبک های هنری در نقاشی معنای تحت الفظی رئالیسم  واقعگراییه ، ولی این اصطلاح در مباحث تاریخ  و نقدهنر با معانی  متفاوتی استفاده شده . در معنی  گسترده اون که مانند طبیعت  گرایی  مبهمه ، به معنی تمایل به بازنمایی چیزها به طرزی دقیق و عینیه.  ...
سبک های هنری , نقاشی

سبک های هنری , نقاشی

  نقاشی میدانی سبک  هنری در نقاشی نوعی نقاشی که بارنت نیومان در سال 1950 در امریکا اختراع کرد. در این مدل نقاشی تصاویر نه به عنوان ساختاری از عناصر مرتبط  به هم  بلکه  به عنوان  یک کلیت میدانی  مورد  توجه قرار گرفت . نقاشی میدانی  ارتباطاتی  با هنر نظام دار و...
WhatsApp us