ونسان ونگوگ

ونسان ونگوگ La Mousmé (۱۸۸۸) میلادی نگارخانه ملی هنر آمریکا (واشینگتن، دی.سی.) بر دروازه ابدیت (۱۸۹۰) میلادی موزه کرولر-مولر (اُترلو) بوتهٔ گندم، ۱۸۸۵ موزه کرولر-مولر پرترهٔ دکتر گاشه ونسان این اثر را در آخرین سال زندگی خود خلق کرد، ۱۸۹۰ پلی در آرل 1888 تراس کافه در...
WhatsApp us