درون چوب و بیرون چوب ( شناخت و نگهداری از چوب )

درون چوب و بیرون چوب ( شناخت و نگهداری از چوب )

چوب شناسی گروه فن و هنر ایران زمین کارشاس در زمینه چوب و تخته و روکش هر درخت دو نوع چوب دارد یکی قلب و دیگری اطراف قلب , اصطلاح ” قلب” فقط از موقعیت آن است و نه از اهمیت حیاتی برای درخت. این حقیقت دارد که یک درخت می تواند با قلبش کاملا تخریب شود. بعضی از...
تعاريف و اصطلاحات چوب و چوبشناسی

تعاريف و اصطلاحات چوب و چوبشناسی

چوبشناسی چوبشناسی : تعاريف و اصطلاحات چوب تعاريف و اصطلاحات فصل اول گالری عکس تعاریف و اصطلاحات چوب نمای چوب تخته کاج چوب کاج دکوراسیون چوبی درودگری و نجاری کارگاه فن و هنر ایران زمین دکوراسیون چوبی درودگری و نجاری کارگاه فن و هنر ایران زمین دکوراسیون چوبی درودگری و...
WhatsApp us