درخت ممرز ,  چوب ممرز

درخت ممرز , چوب ممرز

چوب ممرز : درخت ممرز در خانواده درختان توس قرار دارد. شاخه‌های این درخت دارای اندازه های کوچک یا متوسطی هستند. شکل ظاهری برگ ممرز ریز، ساده با حاشیه‌ای دندانه‌دار است

WhatsApp us