معنی کانسپت

کانسپت در لغت به معنای مفهوم, فکر و تصور کلی است. کانسپت را می توان هدف طراحی یک پروژه نامید و ایده آن دسته از تمایلات ذهن است که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه و موقعیت جغرافیایی پروژه و شرایط اقلیم و فرهنگ و آداب و سنن، ما را به سمت طراحی متناسب و کارآمد سوق می...
خلاقیت، کاربری، طراحی دکوراسیون و ایده های خاص تا به کجا؟

خلاقیت، کاربری، طراحی دکوراسیون و ایده های خاص تا به کجا؟

دکوراسیون و ایده های خاص تا به کجا؟ هدف از ایجاد این موضوع رسیدن به چند ارزش و چند معظل در جامعه معماران و دکوراتور های ایران است 1. کار ما در نهایت به چه مهمی میخواد برسد. 2. برای رسیدن به کانسپت چیست و چگونه در سبک زندگی به ما کمک می‌کند. ارزش های یک سازه و اثر...
کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده با چوب

کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده با چوب

کانسپت چوبی کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده با چوب   کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده با چوب کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده با چوب کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده با چوب کانسپت های چوبی و ایده های مفهومی ساخته شده...

کانسپت

کانسپت چیست؟ کانسپت با ایده تفاوت بسیار دارد.کانسپت را میتوان هدف طراحی یک پروژه نامید و ایده آندسته از تمایلات ذهن است که با توجه به شرایط حاکم بر پروژه و موقعیت جغرافیایی پروژه و شرایط اقلیم و فرهنگ و آداب و سنن  ما را به سمت طراحی متناسب و کارآمد سوق میدهد. کانسپت...
WhatsApp us