اخبار کهکشان :سلام زمین صدای مرا می‌شنوی

سلام زمین صدای مرا می‌شنوی؟! اخبار کهکشان «فیله» (Philae) بعد از ۶۰۰ ساعت به کار افتاد! این کاوشگر با ارسال پیام «سلام زمین، صدای مرا می‌شنوی؟!» به «روزتا» در توئیتر، دانشمندان را از راه‌افتادن دوباره‌اش ذوق‌زده کرد! روزتا هم در جواب به آن تویئت گفت: «یک خبر عالی!...
WhatsApp us