کلسترول و سلامتی

کلسترول و سلامتی مقابله ۴۰روزه با رسوب کلسترول کلسترول به طور طبيعي، در بدن توليد مي شود و بخشي از آن نيز از منابع غذايي مختلف به دست مي آيد. واقعيت اين است که بدن به کلسترول نياز دارد چرا که به عنوان مثال کلسترول براي توليد برخي هورمون ها مانند استروژن و تستوسترون...
WhatsApp us