کوروش بزرگ

به نام طراح هستی بخش طراحی را با او شروع میکنیم که هر چه طراحی نزدیک تر به سازه های طبیعی جهان باشد زیباتر است . به عنوان موجودی که در این جهان به وجود امده است ، هر چه به پیش میرویم و نظم خلقت را میبینیم متوجه می شویم هرچه از طبیعت اقباس می شود نشان از زیبایی و شناخت...
100 سخن از کوروش بزرگ

100 سخن از کوروش بزرگ

100 سخن از کوروش بزرگ کوروش بزرگ (کوروش کبیر) ؛ نخستین پادشاه و بنیان گذار شاهنشاهی هخامنشی بود، کوروش به مدت سی سال، از سال ۵۲۹ تا ۵۵۹ پیش از میلاد، بر کشور ایران فرمانروایی کرد. دربارهٔ کوروش تمام مورخان توافق دارند که شاهی بود با عزم، خردمند و مهربان که در موارد...
 کوروش بزرگ٬ زادروز داراب٬ کوروش کبیر٬ وقایع٬ 

 کوروش بزرگ٬ زادروز داراب٬ کوروش کبیر٬ وقایع٬ 

4 شهریور زادروز داراب (کوروش کبیر) کوروش بزرگ٬ زادروز داراب٬ کوروش کبیر٬ وقایع٬ زادروز داراب (کوروش کبیر)   4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) 4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) 4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) 4 شهریور مصادف با زادروز...
کوروش بزرگ

کوروش بزرگ

کوروش بزرگ ادروز داراب (کوروش کبیر)4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) ادروز داراب (کوروش کبیر)4 شهریور مصادف با زادروز داراب (کوروش کبیر) نــآمـــ : کــوروش زآد روز : ۶۰۰ یآ ۵۷۶ پـیــشــــ از میــلآد زآدگـــآهـــ : انــشــآنـــــ ، پــآرســـــ دورآنـــ :...
WhatsApp us